Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Listera jajowata(( Łac: Listera ovata)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-09
Autor : Pacyfka99 2012-07-09

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina epidendronowe
Rodzaj listera
Gatunek listera jajowata

Nazewnictwo

Listera jajowata (Listera ovata (L.) R. Br., wÂłaÂśc. Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., Comp. Fl. German., ed. 2, 2: 435, 1838) – gatunek roÂślin nale¿¹cy do rodziny storczykowatych (Orchidaceae). WystĂŞpuje na rozlegÂłych obszarach Europy i Azji, w tym takÂże w caÂłej Polsce

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina wysokoÂści 20–60 cm.
ÂŁodyga
Poni¿ej liœci czterokanciasta, g³adka; powy¿ej - ob³a ruczo³owato ow³osiona, wyrastaj¹c¹ z pe³zaj¹cego k³¹cza. ,siêgaj¹ca od 30 do 60 cm wysokoœci.
LiÂście
Dwa naprzeciwlegÂłe, 5-9 nerwowe liÂście o ksztaÂłcie eliptycznym u nasady pĂŞdu, powyÂżej 1-2 listki przysadkowe.
Kwiaty
MaÂłe zielonoczerwonekwiaty zebrane sÂą w luÂźny kÂłos, ÂżóÂłtego koloru warÂżka jest rozciĂŞta. Zal¹¿nia prawie kulista.
CzêœÌ podziemna
K³¹cze poziome, grube i twarde z licznymi korzeniami. Widoczne liczne blizny po wczeœniejszych ³odygach.

Biologia i ekologia:

RoÂśnie w wilgotnych zaroÂślach i lasach na glebach umiarkowanie Âżyznych, wilgotnych o odczynie obojĂŞtnym lub lekko zasadowym. W gĂłrach wystĂŞpuje aÂż po piĂŞtro kosĂłwki. Geofit.

Kwiaty dajÂą nektar, zapylane sÂą przez bÂłonkĂłwki i chrzÂąszcze. RoÂśliny kwitnÂą od maja do czerwca.

Zagrożenia i ochrona:

Roœlina objêta w Polsce œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Łodyga przekrój : ObÂła

Łodyga przekrój : Czterokanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Czerwony

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochroną

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny), Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny), Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista), Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony), Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mĂŞski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Roślina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilość 15
Neottia nidus-avis(GnieÂźnik leÂśny),
Dactylorhiza majalis(KukuÂłka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk bÂłotny),
Dactylorhiza fuchsii(KukuÂłka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(KukuÂłka krwista),
Cephalanthera rubra(BuÂławnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(BuÂławnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(ÂŻÂłobik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(TajĂŞÂża jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mĂŞski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),