Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kosmatka gajowa(( Łac: Luzula luzuloides)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-15
Autor : Pacyfka99 2012-07-15

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina sitowate
Rodzaj kosmatka

Nazewnictwo

Kosmatka (Luzula DC.) – rodzaj roÂślin nale¿¹cych do rodziny sitowatych. NaleÂży do niego w zaleÂżnoÂści od ujĂŞcia systematycznego ok. 75 do 108 gatunkĂłw. Gatunkiem typowym jest Luzula campestris (L.) D.C. Do flory Polski naleÂży 10 gatunkĂłw. Kosmatki wystĂŞpujÂą w strefie klimatu chÂłodnego na obu pó³kulach, w strefie miĂŞdzyzwrotnikowej g³ównie na terenach gĂłrskich. Rodzaj potwierdzony zostaÂł w analizach filogenetycznych jako takson monofiletyczny.

Morfologia:

ÂŁodyga
ÂŁodyga cienka, wzniesiona.
Liscie
Liœcie odziomkowe trawiaste, na brzegu orzêsione; najwy¿szy liœÌ przewy¿sza kwiatostan.
Kwiat
Kwiaty zebrane w kwiatostan w kszta³cie rozrzutki, ze wzniesionymi, a po dojrzeniu zwisaj¹cymi ga³¹zkami.

Zasięg występowania:

Europa na poÂłudnie od Morza PóÂłnocnego i BaÂłtyku. W Polsce na caÂłym obszarze, w górach aÂż po piĂŞtro halne. RoÂśnie w suchych lasach i na ³¹kach, pastwiskach, ÂśródleÂśnych polanach, na ubogich glebach kwaÂśnych.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Rorzutka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilość 4
Juncus effusus(Sit rozpierzchÂły), Luzula pilos(Kosmatka owÂłosiona), Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia), Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Juncaceae (sitowate)

- Liście siedzace


RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilość 4
Juncus effusus(Sit rozpierzchÂły),
Luzula pilos(Kosmatka owÂłosiona),
Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia),
Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),