Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kosmatka olbrzymia(( £ac: Luzula sylvatica)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-19
Autor : Pacyfka99 2012-07-19

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina sitowate
Rodzaj kosmatka
Gatunek kosmatka olbrzymia

Nazewnictwo

Kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny sitowatych (Juncaceae). W stanie naturalnym wyst√™puje w g√≥rach Europy oraz na Kaukazie. W Polsce wyst√™puje g¬≥√≥wnie w Sudetach i w Karpatach, gdzie jest ro¬∂lin¬Ī do¬∂√¶ pospolit¬Ī. Poza g√≥rami rzadko mo¬Ņna j¬Ī spotka√¶ na Roztoczu i Pojezierzu Kaszubskim.

Morfologia:

Pokrój
Bylina lu¬ľnok√™pkowa osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ do 1 m. Posiada kr√≥tkie i grube k¬≥¬Īcze wytwarzaj¬Īce roz¬≥ogi.
Li¶cie
O d¬≥ugo¬∂ci do 80 cm, odstaj¬Īce, l¬∂ni¬Īce, bardzo szerokie w por√≥wnaniu z innymi gatunkami krajowych kosmatek (1 cm i wi√™cej). Dolne li¬∂cie zimozielone i s¬≥abo orz√™sione.
Kwiaty
Zebrane na szczycie ¬≥odygi w du¬Ņ¬Ī i rozpierzch¬≥¬Ī rozrzutk√™ z podsadkamikr√≥tszymi od kwiatostanu. Rozrzutka wielokrotnie rozga¬≥√™zia si√™, na najmniejszych jej ga¬≥¬Īzkach znajduje si√™ po 2-5 kwiat√≥w. Pojedyncze niepozorne kwiaty maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 3-4 mm. Okwiat tworz¬Ī 2 rz√™dy dzia¬≥ek, zewn√™trzne maj¬Ī kszta¬≥t sztyletu i s¬Ī wyra¬ľnie kr√≥tsze od wewn√™trznych.
Owoc
Ostro zako√Īczona torebka o d¬≥ugo¬∂ci 3-4 mm. Zawiera nasiona o d¬≥ugo¬∂ci ok. 1,5 mm, maj¬Īce brunatny kolor i zielon¬Ī pr√™g√™ na grzbiecie. Posiadaj¬Ī s¬≥abo widoczny elajosom.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Nasiona rozsiewane s¬Ī przez mr√≥wki.
Siedlisko: Hale górskie i kosodrzewina. Ro¶lina górska, g³ówny obszar jej wystêpowania to piêtro kosówki i piêtro hal. Hemikryptofit.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek wyr√≥¬Ņniaj¬Īcy dla zwi¬Īzku (All.) Vaccinio-Piceion
Liczba chromosomów 2n= 12.

Zastosowanie:

Bywa uprawiana jako ro¬∂lina ozdobna. Mo¬Ņna j¬Ī sadzi√¶ w ogrodach skalnych, szczeg√≥lnie dobrze jej ¬Ņywa ziele√Ī prezentuje si√™ nad oczkami wodnymi. Kwiatostany wykorzystywane s¬Ī do suchych bukiet√≥w. Jest ¬≥atwa w uprawie i nie ma specjalnych wymaga√Ī, jednak lepiej wygl¬Īda gdy ro¬∂nie w p√≥¬≥cieniu, na ¬Ņyznej i wilgotnej glebie.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z k. gajow¬Ī, k. ow¬≥osion¬Ī i k. poln¬Ī.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilo∂ś 4
Juncus effusus(Sit rozpierzch³y), Luzula pilos(Kosmatka ow³osiona), Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia), Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Juncaceae (sitowate)

- Li∂cie siedzace


RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilo∂ś 4
Juncus effusus(Sit rozpierzch³y),
Luzula pilos(Kosmatka ow³osiona),
Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia),
Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),