Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:5
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kosmatka ow¬≥osiona(( £ac: Luzula pilos)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina sitowate
Rodzaj kosmatka
Gatunek kosmatka ow³osiona

Nazewnictwo

Kosmatka ow¬≥osiona, k. orz√™siona (Luzula pilosa) – gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny sitowatych (Juncaceae). Wyst√™puje na wi√™kszej cz√™¬∂ci obszar√≥w Europy (brak jej tylko na dalekiej p√≥¬≥nocy i po¬≥udniowych kra√Īcach), na Zakaukaziu oraz w p√≥¬≥nocnej Azji, gdzie wyst√™puje a¬Ņ po Irkuck. W Polsce jest ro¬∂lin¬Ī bardzo pospolit¬Ī na terenie ca¬≥ego ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich.

Morfologia:

Pokrój
Bylina g√™stok√™pkowa osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ do 30 cm. Jest ro¬∂lin¬Ī zimozielon¬Ī.
Li¶cie
G¬≥ównie li¬∂cie odziomkowe, maj¬Īce d¬≥ugo¬∂√¶ do 20 cm i szeroko¬∂√¶ 5-10 mm. Li¬∂cie ¬≥odygowe s¬Ībardzo ma¬≥e. Wszystkie li¬∂cie posiadaj¬Ī d¬≥ugie, we¬≥niste ow¬≥osienie, od którego pochodzi gatunkowa nazwa ro¬∂liny.
Kwiaty
Zebrane na szczycie ¬≥odygi w du¬Ņ¬Ī i rozpierzch¬≥¬Ī rozrzutk√™ z dwoma b¬≥oniastymi podsadkami. Na jej wielokrotnie rozga¬≥√™zionych ga¬≥¬Īzkach znajduje si√™ po 1-2 kwiaty. Pojedyncze niepozorne kwiaty maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 3-4 mm. 6-krotny okwiat tworz¬Ī 2 rz√™dy brunatnych, lancetowatych, obrze¬Ņonych i ostro zako√Īczonych dzia¬≥ek (po 3 w ka¬Ņdym rz√™dzie). Wewn¬Ītrz okwiatu jednokomorowy s¬≥upek z trójdzielnym znamieniem i 6 pr√™cików. Pr√™ciki i s¬≥upki dojrzewaj¬Ī równocze¬∂nie. Ro¬∂lina wiatropylna, kwitnie od marca do maja. Jest jedn¬Ī z najwcze¬∂niej kwitn¬Īcych naszych ro¬∂lin wiosennych (co prawda kwitnie bardzo niepozornie).
Owoc
Nieco d¬≥u¬Ņsza od dzia¬≥ek okwiatu, trójk¬Ītna, brunatnego koloru torebka. Nasiona o d¬≥ugo¬∂ci ok. 1,5 mm zaopatrzone w sierpowaty wyrostek o tej samej d¬≥ugo¬∂ci. Posiadaj¬Ī elajosom i rozsiewane s¬Ī przez mrówki.

Biologia i ekologia:

Hemikryptofit. Ro¬∂nie w lasach i zaro¬∂lach na ubogich siedliskach, najcz√™¬∂ciej w d¬Ībrowach, kwa¬∂nych buczynach (nadaje nazw√™ zespo¬≥owi – kwa¬∂nej buczynie ni¬Ņowej Luzulo pilosae-Fagetum) oraz w borach

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Rorzutka

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj
-
RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilo∂ś 4
Juncus effusus(Sit rozpierzch³y), Luzula pilos(Kosmatka ow³osiona), Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia), Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Juncaceae (sitowate)

- Li∂cie siedzace


RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilo∂ś 4
Juncus effusus(Sit rozpierzch³y),
Luzula pilos(Kosmatka ow³osiona),
Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia),
Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),