Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Sit rozpierzchÂły(( Łac: Juncus effusus)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoliÂścienne
RzÂąd wiechlinowce
Rodzina sitowate
Rodzaj sit
Gatunek sit rozpierzchÂły

Nazewnictwo

Sit rozpierzchÂły (Juncus effusus L.) – gatunek byliny z rodziny sitowatych. WystĂŞpuje na wszystkich kontynentach z wyjÂątkiem Antarktydy, na AustraliĂŞ zostaÂł zawleczony. Brak go w Azji Âśrodkowej i póÂłnocnej oraz w Âśrodkowej i zachodniej Afryce[2]. W Polsce pospolity, wystĂŞpuje w miejscach wilgotnych od niÂżu po regiel górny.

Morfologia:

Pokrój
Tworzy duÂże, gĂŞste kĂŞpy do 1,2 m wysokoÂści z gĂŞstÂą wiÂązkÂą korzeni.
ÂŁodygi
Szydlaste, bezkolankowe, Âżywozielone, czĂŞÂściowo wypeÂłnione rdzeniem (rdzeĂą ciÂągÂły, nieprzerywany), u nasady (poniÂżejpoziomu gruntu) otulone Âłuskowatymi, brunatnymi pochwami. ÂŁodygi sÂą gÂładkie, natomiast u podobnego situ skupionego pod kwiatostanem sÂą Âżeberkowane.
LiÂście
Wy³¹cznie odziomkowe, szydlaste, podobne do ³odyg.
Kwiatostan
Wierzchotka szczytowa. WyglÂąda na bocznÂą poniewaÂż u nasady wyrasta jako przedÂłuÂżenie Âłodygi przysadka.
Kwiat
Drobny, brunatny, dÂługoÂści 2–2,5 mm, prĂŞcików 3–6. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Owoc
Torebka odwrotnie jajowata, wklĂŞsÂła, z maÂłym dzióbkiem na Âśrodku, bÂłyszczÂąca.
Nasiona
Drobne (do 0,3 mm dÂługoÂści), jasnoczerwonobrunatne. CiĂŞÂżar 1000 nasion wynosi 0,01 g. KieÂłkujÂą sÂłabo.

Biologia i ekologia:

Wystêpuje na podmok³ych ³¹kach i pastwiskach na glebach ciê¿kich i s³abo przewietrzanych (poni¿ej 10% zawartoœci powietrza). Ekspansywny na siedliskach wilgotnych nazbyt intensywnie wypasanych lub wydeptywanych. Wystêpuje czêsto i masowo tak¿e w okrajkach torfowisk przejœciowych.

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : Rorzutka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : Zielony

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilość 4
Juncus effusus(Sit rozpierzchÂły), Luzula pilos(Kosmatka owÂłosiona), Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia), Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Juncaceae (sitowate)

- Liście siedzace


RODZINA Juncaceae (sitowate) -ilość 4
Juncus effusus(Sit rozpierzchÂły),
Luzula pilos(Kosmatka owÂłosiona),
Luzula sylvatica(Kosmatka olbrzymia),
Luzula luzuloides(Kosmatka gajowa),