Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Sitowie leÂśne(( Łac: Scirpus sylvaticus)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Już wkrótce

Nazewnictwo

Sitowie leÂśne (Scirpus sylvaticus L.) – gatunek roÂślin nale¿¹cy do rodziny ciborowatych (turzycowatych). WystĂŞpuje w Azji i Europie[2]. W Polsce jest pospolity.

Morfologia:

Pokrój
Tworzy zwarte pÂłaty rozrastajÂąc siĂŞ za pomocÂą silnych rozÂłogów podziemnych.
ÂŁodyga
PĂŞdy ulistnione, nadziemne krótkie z Âłodygami osiÂągajÂącymi 100 (120) cm wysokoÂści. ÂŁodygi sÂą tĂŞpo trójkanciaste, ulistnione.
LiÂście
PÂłaskie, do 16 mm szerokoÂści, szorstkie na grzbiecie i brzegach. DÂługie, zarówno odziomkowe, jak i Âłodygowe.
Kwiaty
Skupione w wielokrotnie rozga³êzionÂą baldachogroniastÂą rozrzutkĂŞ. KÂłosy jajowate, zebrane w gÂłówki po 2-8, zwykle siedzÂące, zielonawe lub czarniawe, dÂługoÂści 3-4 mm. Przysadki jajowate, na szczycie zaostrzone. Okwiat w postaci 6 prostych szczecin, mniej wiĂŞcej dÂługoÂści owocu.
Owoc
Orzeszek o wymiarach 1 × 0,8 x 0,4 mm, jajowato trójkanciaste, z obu stron zaostrzone, ÂżóÂłtawe, gÂładkie, matowe, u nasady z 6 szczecinkami stanowiÂącymi pozostaÂłoœÌ okwiatu.

Biologia i ekologia:

Kwitnie od czerwca do lipca. Gatunek wystêpuje na wilgotnych ³¹kach, w olszynach i ³êgach.

Zmiennosć:

Tworzy mieszaĂąca z sitowiem korzenioczepnym o nazwie Scirpus×celakovskyanus Holub 1983, Folia Geobot. Phytotax., 18 (2): 206

Biblioghrafia:

Właściwości

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Typ Kwiatostanu : Rorzutka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : RĂłwnowÂąskie

Łodyga przekrój : TrĂłjkanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec
-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie leœne), Cladium mariscus(K³oÌ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca leœna), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilość 31
Carex hirta(Turzyca owÂłosiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(PonikÂło bÂłotne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie leÂśne),
Cladium mariscus(KÂłoĂŚ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajĂŞcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkokÂłosa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca piguÂłkowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pĂŞcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca leÂśna),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿¹czkowata),
Carex elongata(Turzyca dÂługokÂłosa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca bÂłotna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),