Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca lisia(( £ac: Carex vulpina)
-
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca

Nazewnictwo

Turzyca lisia (Carex vulpina L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny ciborowatych. W Polsce jest ¶rednio pospolity.

Morfologia:

Pokrój
G√™stodarniowa ro¬∂lina o wysoko¬∂ci 30–90 cm.
£odyga
Wzniesiona, o tej samej lub podobnej wysoko¬∂ci, co li¬∂cie. Ma silnie oskrzydlone kanty i wyra¬ľnie wkl√™s¬≥e ¬∂ciany. Ro¬∂lina wytwarza k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Jasnozielone, do¬∂√¶ szerokie (4–9 mm), o bardzo szorstkich brzegach. Dolne pochwy s¬Ī ciemnobrunatne i silnie postrz√™pione. J√™zyczki maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 2–5 mm, nieco wi√™ksz¬Ī szeroko¬∂√¶ i s¬Ī t√™po zako√Īczone. Podsadki k¬≥osów s¬Ī szczeciniaste, maj¬Ī wyra¬ľne uszka i s¬Ī nieco d¬≥u¬Ņsze od k¬≥osów. Przysadki kwiatowe maj¬Ī rdzawy kolor, s¬Ī pod¬≥u¬Ņnie jajowate, ostro zako√Īczone i krótsze od p√™cherzyków
Kwiaty
Zebrane w 5–8 k¬≥osów tworz¬Īcych pod¬≥u¬Ņny, nieregularnego kszta¬≥tu k¬≥os zbiorowy. W dolnej cz√™¬∂ci jest on lu¬ľny, gór¬Ī g√™¬∂ciejszy. W szczycie k¬≥osów znajduj¬Ī si√™ kwiaty m√™skie. Pod¬≥u¬Ņnie jajowate p√™cherzyki maj¬Ī ciemnordzawy kolor, d¬≥ugo¬∂√¶ 4–5 mm, brzegi silnie i g√™sto z¬Ībkowane i 6–7 niewyra¬ľnych nerwów. S¬Ī wypuk¬≥e z przodu a wkl√™s¬≥e z ty¬≥u i zako√Īczone dwoma wyra¬ľnymi z¬Ībkami. Pod mikroskopem mo¬Ņna dostrzec, ¬Ņe komórki skórki p√™cherzyków maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ podobn¬Ī, jak i szeroko¬∂√¶ i ¬∂ciany komórkowe silnie zgrubia¬≥e. S¬≥upki z 2 znamionami.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit, geofit. Kwitnie od maja do czerwca, czasami powtórnie zakwita w sierpniu. Wyst√™puje na mokrych ¬≥¬Īkach, w rowach i na brzegach wód. Gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Magnocaricion i zespo¬≥u (Ass.) Caricetum vulpinae

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),