Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rajgras wynios¬≥y(( £ac: Arrhenatherum elatius)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-21
Autor : Pacyfka99 2012-07-21

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj rajgras
Gatunek rajgras wynios³y

Nazewnictwo

Rajgras wynios¬≥y, rajgras francuski, owsik wynios¬≥y (Arrhenatherum elatius) – gatunek ro¬∂liny z rodziny wiechlinowatych (traw). Wyst√™puje w Europie, pó¬≥nocnej Afryce i zachodniej Azji. Sprowadzona tak¬Ņe przez cz¬≥owieka do Ameryki Pó¬≥nocnej i Australii. Wprowadzona do upraw ¬≥¬Īkarskich we Francji (st¬Īd nazwa) w XVIII wieku, na wspó¬≥czesnych ziemiach polskich uprawiana od ko√Īca tego samego wieku. Obecnie jest to trawa pospolita w ca¬≥ej Polsce, cho√¶ przed rozpowszechnieniem w uprawie by¬≥a przynajmniej lokalnie gatunkiem rzadkim.

Morfologia:

Pokrój
Trawa lu¬ľnok√™powa o charakterystycznym wysokim i szybkim wzro¬∂cie i sinawozielonym zabarwieniu. Tworzy liczne p√™dy generatywne i obficie ulistnione p√™dy wegetatywne.
£odyga
¬¨d¬ľb¬≥a do 100-160 cm wysoko¬∂ci, wzniesione, rzadko u do¬≥u kolankowato zgi√™te, g¬≥adkie i l¬∂ni¬Īce.
Li¶cie
Liczne – na p√™dach generatywnych 4-5 li¬∂ci, na wegetatywnych 8-10. Li¬∂cie jasnozielone, w p¬Īczku zwini√™te. Pochwa li¬∂ciowa otwarta, naga lub u m¬≥odych ro¬∂lin delikatnie ow¬≥osiona. J√™zyczek li¬∂ciowy 2-4 mm d¬≥ugo¬∂ci, ko¬≥nierzykowaty, lekko z¬Ībkowany na szczycie, bia¬≥awy. Blaszki li¬∂ciowe p¬≥askie z wyra¬ľnym nerwem g¬≥ównym od spodu. Wzd¬≥u¬Ņ brzegów i od góry delikatnie orz√™sione, d¬≥ugo¬∂ci do 30(40) cm i szeroko¬∂ci 3-7(10) mm.
Kwiaty
Zebrane w wiechowatym kwiatostanie o d¬≥ugo¬∂ci 10-25 cm, w czasie kwitnienia rozpierzch¬≥ym, poza tym skupionym. Podczas kwitnienia kwiatostan zielonkawobia¬≥y ze srebrzystym odcieniem. Na ka¬Ņdym pi√™trze kilka ró¬Ņnej d¬≥ugo¬∂ci ga¬≥¬Īzek. K¬≥oski 2-kwiatowe o d¬≥ugo¬∂ci 6-10 mm. Rzadko wykszta¬≥ca si√™ wi√™cej kwiatów, wówczas zredukowanych.

Zmiennosś:

Gatunek z du¬Ņ¬Ī liczb¬Ī odmian taksonomicznych. W Europie ¬∂rodkowej i zachodniej wyró¬Ņnia si√™ trzy podgatunki.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),