Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kielisznik zaroÂślowy(( Łac: Calystegia sepium)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Podkrólestwo naczyniowe
Nadgromada nasienne
Gromada okrytozal¹¿kowe
Klasa Rosopsida
RzÂąd psiankowce
Rodzina powojowate
Rodzaj kielisznik
Gatunek kielisznik zaroÂślowy

Nazewnictwo

Wystêpuje w prawie ca³ej Europie z wyj¹tkiem pó³nocnej Skandynawii poza tym gatunek kosmopolityczny, liczne podgatunki i odmiany w Azji i obu Amerykach. W Polsce doœÌ pospolity na ni¿u i w piêtrze pogórza. 

Morfologia:

PokrĂłj
Roœlina wieloletnia, wij¹ca siê, 100-300 cm d³ugoœci. Posiada pe³zaj¹ce k³¹cze.
LiÂście
Du¿e, g³êboko sercowate lub pod³u¿nie trójk¹tne.
Kwiaty
DÂługoszypuÂłkowe, wyrastajÂą pojedynczo w kÂątach liÂści. Korona kwiatu biaÂła, lejkowata lub prawie kolista. Dwa niewydĂŞte podkwiatki z koĂączykiem pod bezwonnymi kwiatami, dwukrotnie dÂłuÂższe od kielicha.
Owoc
Torebka z czarnymi nasionami o dÂługoÂści do 5 mm.

Właściwości

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek trujący

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Convolvulaceae (powojowate)

- Kolor biały
- Trujące
- Hemikryptofit
- Liście na ogonku
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Convolvulaceae (powojowate) -ilość 2
Calystegia sepium(Kielisznik zaroÂślowy),
Convolvulus arvensis(PowĂłj polny),