Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:3
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Kupk├│wka pospolita(( úac: Dactylis glomerata)
-
Maj Czerwiec
-

Czy wiesz ┐e?.

- inna nazwa: rajgras niemiecki

- zawiera: niewielkie ilo┬Âci cukrów rozpuszczalnych, wytwarza bardzo du┬┐o bia┬│ka

- dobrze znosi udeptywanie

- bardzo dobra ro┬Âlina pastewna - daje wysokie plony siana dobrej warto┬Âci pastewnej, je┬┐eli jest wcze┬Ânie skoszona, pó┬╝niej szybko drewnieje

- wysiewana jest na ³±ki i pastwiska trwa³e - wymaga jednak odpowiedniej pielêgnacji; stosowana jest tak¿e w p³odozmianach polowych

– ma niezbyt wysok┬▒ strawno┬Â├Ž, która szybko ulega pogorszeniu w warunkach opó┬╝nionego zbioru. Mo┬┐e gromadzi├Ž znaczne ilo┬Âci azotu azotanowego, który jest niekorzystny z ┬┐ywieniowego punktu widzenia.

- jest chêtnie zjadana przez byd³o, natomiast konie i owce czêsto pomijaj± ten gatunek.
Avatar
Autor : Pacyfka99
2012-04-30
Autor : Pacyfka99 2012-04-30

Domena eukarionty
Królestwo ro┬Âliny
Klad ro┬Âliny naczyniowe
Klad ro┬Âliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli┬Âcienne
Rz┬▒d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj kupkówka
Gatunek kupkówka pospolita

Nazewnictwo

Kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), zwana tak┬┐e rajgrasem niemieckim – gatunek ro┬Âliny z rodziny wiechlinowatych. Jego zasi├¬g (w szerokim uj├¬ciu) obejmuje pó┬│nocne kra├▒ce Afryki, niemal ca┬│┬▒ Europ├¬ i Azj├¬ z wyj┬▒tkiem jej po┬│udniowych i wschodnich kra├▒ców. Poza tym intropdukowany i zdzicza┬│y w Ameryce Pó┬│nocnej, Po┬│udniowej, w Australii i po┬│udniowej Afryce. W Polsce jest to gatunek bardzo pospolity na ni┬┐u i w górach.

Jak rozpozna├Ž?

Jest gatunkiem lu┬╝nok├¬pkowym, o doskonale rozwini├¬tym systemie korzeniowym - 50% masy korzeniowej znajduje si├¬ w warstwie 0 - 10 cm profilu glebowego, oko┬│o 40% korzeni dochodzi do g┬│├¬boko┬Âci 40 cm, a niektóre mog┬▒ si├¬ga├Ž poni┬┐ej 100 cm, w zale┬┐no┬Âci od poziomu wód gruntowych. K├¬py kupkówki przybieraj┬▒ odcie├▒ od jasnozielonego, po szarozielony (szarosiny). Gatunek ten mo┬┐e dorasta├Ž do 130 cm (p├¬dy generatywne). Li┬Âcie Kupkówki pospolitej s┬▒ do┬Â├Ž szerokie (ok.1 - 1,5 cm), w p┬▒czku z┬│o┬┐one, przez co wyra┬╝nie sp┬│aszczone. Na blaszkach li┬Âciowych niekiedy widoczne jest poprzeczne marszczenie i dobrze zaznaczony nerw ┬Ârodkowy. J├¬zyczki s┬▒ d┬│ugie ok. 5 - 8 mm, zmienne w kszta┬│cie, lecz zazwyczaj ostro zako├▒czone. Kwiatostan stanowi wiecha piramidalna, o ga┬│┬▒zkach najcz├¬┬Âciej wzniesionych z licznymi k┬│oskami skupionymi na ich ko├▒cach.

Morfologia:

Pokr├│j
Wysoka trawa, tworz┬▒ca bujne k├¬py o p├¬dach bocznych zwykle ┬Âr├│dpochwowych. Wykszta┬│ca skr├│cone i wyd┬│u┬┐one p├¬dy wegetatywne o du┬┐ej ilo┬Âci cz├¬sto pok┬│adaj┬▒cych si├¬, sinozielonych, matowych li┬Âci. P├¬dy kwiatowe silnie z boku sp┬│aszczone, szorstkie, s┬│abo ulistnione.
£odyga
┬Čd┬╝b┬│o ma wysoko┬Â├Ž od 50 cm do ok. 1,5 m.
Li┬Âcie
Szarozielone, o szeroko┬Âci 4-10 mm, przewa┬┐nie szorstkie. Li┬Â├Ž w p┬▒czku z┬│o┬┐ony, blaszki li┬Âciowe d┬│ugie, r├│wnow┬▒skie, do┬Â├Ž szerokie, sk┬│adaj┬▒ si├¬ wzd┬│u┬┐ g┬│├│wnego nerwu, uwypuklonego po stronie zewn├¬trznej, na brzegach szorstkie, niewyra┬╝nie unerwione. J├¬zyczek d┬│ugi, ostro zako├▒czony, porozrywany. Pochwy u do┬│u zro┬Âni├¬te, sp┬│aszczone, szorstkie.
Kwiaty
Zebrane w wiech├¬, pocz┬▒tkowo ┬Âcie┬Ânion┬▒, p├│┬╝niej lu┬╝n┬▒ i zwykle zag├¬szczaj┬▒c┬▒ si├¬ u g├│ry. Kwiatostan-wiecha w┬│a┬Âciwa, uko┬Ânie piramidalna, prosto wzniesiona, o niewielu szorstkich, zwykle falistych ga┬│┬▒zkach, zako├▒czonych g├¬stymi kupkami k┬│osk├│w. K┬│oski 3-4 kwiatowe, niekiedy fioletowo zabarwione, plewki zako├▒czone kr├│tk┬▒ sztywn┬▒ o┬Âci┬▒. Na grzbiecie zar├│wno plewy, jak i plewki pokryte d┬│ugimi i sztywnymi rz├¬skami.

Biologia i ekologia:

Bylina, w dobrych warunkach trwa wiele lat. Po wysiewie rozwija si├¬ szybko, pe┬│ne plony daje w 2-3 roku. Wiosn┬▒ rozwija si├¬ wcze┬Ânie i wcze┬Ânie kwitnie (koniec maja). Wra┬┐liwa jest na przymrozki. Po wyk┬│oszeniu si├¬ szybko drewnieje, dobrze znosi zacienienie. Po skoszeniu odrasta bujnie, w II pokosie wykszta┬│ca g┬│├│wnie skr├│cone p├¬dy wegetatywne.

Zastosowanie:

Trawa nale┬┐┬▒ca do ro┬Âlin pastewnych. Daje wysokie plony siana dobrej warto┬Âci pastewnej, je┬┐eli jest wcze┬Ânie skoszona. P├│┬╝niej szybko drewnieje. Wysiewana jest na ┬│┬▒ki i pastwiska trwa┬│e, wymaga jednak odpowiedniej piel├¬gnacji. Stosowana jest tak┬┐e w p┬│odozmianach polowych.

Zasiŕg wystŕpowania:

Optimum swojego wystêpowania osi±ga
na umiarkowanie wilgotnych i suchych glebach mineralnych i torfowo - murszowych, dostatecznie ┬┐yznych (zasobnych w N i K), g┬│├│wnie na gr┬▒dach w┬│a┬Âciwych i ┬│┬▒kach pobagiennych. Nie znosi wysokiego poziomu w├│d gruntowych oraz w├│d stagnuj┬▒cych. Mo┬┐e wypada├Ž po zalewach trwaj┬▒cych 2 - 5 dni. W zbiorowiskach naturalnych spotka├Ž mo┬┐na j┬▒ bardzo cz├¬sto rosn┬▒c┬▒ w rozproszeniu, natomiast na zsiewanych, intensywnie u┬┐ytkowanych i nawo┬┐onych u┬┐ytkach zielonych tworzy niewielkie ┬│any, a niekiedy portafi dominowa├Ž w runi.

Ciekawostki:

- inna nazwa: rajgras niemiecki

- zawiera: niewielkie ilo┬Âci cukrów rozpuszczalnych, wytwarza bardzo du┬┐o bia┬│ka

- dobrze znosi udeptywanie

- bardzo dobra ro┬Âlina pastewna - daje wysokie plony siana dobrej warto┬Âci pastewnej, je┬┐eli jest wcze┬Ânie skoszona, pó┬╝niej szybko drewnieje

- wysiewana jest na ³±ki i pastwiska trwa³e - wymaga jednak odpowiedniej pielêgnacji; stosowana jest tak¿e w p³odozmianach polowych

– ma niezbyt wysok┬▒ strawno┬Â├Ž, która szybko ulega pogorszeniu w warunkach opó┬╝nionego zbioru. Mo┬┐e gromadzi├Ž znaczne ilo┬Âci azotu azotanowego, który jest niekorzystny z ┬┐ywieniowego punktu widzenia.

- jest chêtnie zjadana przez byd³o, natomiast konie i owce czêsto pomijaj± ten gatunek.

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec
-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -iloŠ 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot┬│a zbo┬┐owa), Avena fatua(Owies g┬│uchy), Agropyron repens(Perz w┬│a┬Âciwy), Setaria glauca(W┬│o┬Ânica sina), Setaria viridis(W┬│o┬Ânica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk├│wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ┬│┬▒kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios┬│y), Lolium perenne(┬»ycica trwa┬│a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr┬┐┬▒czka ┬Ârednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli┬╝niczka psia trawka), Holcus lanatus(K┬│os├│wka we┬│niasta), Secale cereale(┬»yto zwyczajne), Lolium multiflorum(┬»ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ┬│┬▒kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono┬┐├│┬│ty), Hierochlo├ź odorata(Tur├│wka wonna), (Tur├│wka le┬Âna), Molinia caerulea(Trz├¬┬Âlica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le┬Âny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(┬Žmia┬│ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjŕciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -iloŠ 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot┬│a zbo┬┐owa),
Avena fatua(Owies g┬│uchy),
Agropyron repens(Perz w┬│a┬Âciwy),
Setaria glauca(W┬│o┬Ânica sina),
Setaria viridis(W┬│o┬Ânica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupk├│wka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ┬│┬▒kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios┬│y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr┬┐┬▒czka ┬Ârednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli┬╝niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K┬│os├│wka we┬│niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ┬│┬▒kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono┬┐├│┬│ty),
Hierochlo├ź odorata(Tur├│wka wonna),
(Tur├│wka le┬Âna),
Molinia caerulea(Trz├¬┬Âlica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le┬Âny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(┬Žmia┬│ek darniowy),