Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
KropidÂło wodne(( Łac: Oenanthe aquatica)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-08-24
Autor : Goslawa 2011-08-24

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
RzÂąd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj kropidÂło
Gatunek kropidÂło wodne

Morfologia:

Roœlina B³otna. Dwu letnia. WysokoœÌ: 50-120cm.

Korzenie sznurowate.

ÂŁodyga wzniesionaq, w dolnych wĂŞzÂłach zakorzeniajÂąca siĂŞ, w Âśrodku pusta, Âżebrowana.

Liœcie 2-3-krotnie pierzastosieczne, odcinki liœci nawodnych jajowate, wcinanoz¹bkowane, odcinki liœci podwodnych nitkowate. 

Baldachy 7-12-szypuÂłowe, krĂłtkoszypuÂłowe poprzez boczne pĂŞdy odchylone na bok, pokryw brak, pokrywki rĂłwnowÂąskie, liczne. BrzeÂżne kwiaty, w baldachu wyraÂźnie wiĂŞksze, grzbieciste. Kielich o zÂąbkach lancetowatych.

Owoc podÂłuÂżnie eliptyczny, 0.4-0.5 dÂługi
 

Biologia i ekologia:

Kwiaty przedprÂątne (protandria).

Zastosowanie:

Owoc kropidÂła wodnego zawiera olejek eteryczny do 2,5% (felandren), enantoksynĂŞ, tÂłuszcz, w lecznictwie ludowym stosowano go jako Âśrodek wykrztuÂśny i napotny.

Zasięg występowania:

WystĂŞpowanie: szuwary, wody stojÂące i wolno pÂłynÂące, bagna, stawy.
Rozmieszczenie: na caÂłym niÂżu.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa płatka : G³êboko wciĂŞte

Typ Kwiatostanu : Baldach zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Wielkość wcięcia blaszki : Sieczna

Łodyga przekrój : ÂŻebrowana

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leœna), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel leœny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leÂśna),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(KÂłobuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(ÂŻankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(ArcydziĂŞgiel litwor, DziĂŞgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(DziĂŞgiel leÂśny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(KropidÂło wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiĂŞksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(FenkuÂł wÂłoski(koper wÂłoski)),
Peucedanum palustre(Gorysz bÂłotny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),