Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kminek zwyczajny (Ang: meridian fennel, Persian cumin,( £ac: Carum carvi)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-30
Autor : Goslawa 2011-07-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj kminek
Gatunek kminek zwyczajny

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, bruzdkowana, mocno rozga¬≥√™ziona, osi¬Īga 30–70 cm[3] (1 m[4]) wysoko¬∂ci. Pod¬≥u¬Ņnie ¬Ņeberkowana.
Li¶cie
Li¬∂cie rozety i dolne ¬≥odygowe s¬Ī d¬≥ugoogonkowe, górne – bezogonkowe, podwójnie- lub potrójniepierzastodzielne, o w¬Īskich dzia¬≥kach. Ogonek li¬∂ciowy przechodzi w pochw√™, z której wyrastaj¬Ī dwa listki.
Kwiaty
Drobne, bia¬≥e (wyj¬Ītkowo zdarzaj¬Ī si√™ ró¬Ņowe), zebrane w liczne baldachy z¬≥o¬Ņone o 5-10 szypu¬≥ach. Pokrywek brak.
Owoce
Roz¬≥upnia, z¬≥o¬Ņona z dwu oddzielnych nie¬≥upek, d¬≥ugo¬∂ci 4–6 mm, podwieszonych na wspólnym wieszadle za pomoc¬Ī cienkich nici, które po wyschni√™ciu staj¬Ī si√™ kruche i ¬≥atwo ob¬≥amuj¬Ī. Owoce s¬Ī w stanie dojrza¬≥ym brunatne, wyd¬≥u¬Ņone, nieco zagi√™te ku stronie wewn√™trznej, a na stronie zewn√™trznej opatrzone 5 ¬Ņeberkami.
Korze√Ī
Bia³awy, wrzecionowaty i miêsisty.

Biologia i ekologia:

Hemikryptofit. 

Ro¬∂lina dwuletnia. W pierwszym roku rozwija si√™ rozeta li¬∂ci podw√≥jnie lub potr√≥jnie pierzastych oraz gruby korze√Ī palowy. Ro¬∂lina gromadzi w korzeniu substancje zapasowe. Jesieni¬Ī, kiedy wchodzi w okres spoczynku, wi√™kszo¬∂√¶ li¬∂ci obumiera. Wczesn¬Ī wiosn¬Ī drugiego roku wyrastaj¬Ī li¬∂cie odziomkowe, a nast√™pnie ¬≥odygi kwiatostanowe.¬†

Ro¶lina obcopylna. Zapylana m.in. przez pszczo³y.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: owoc (Carvi Fructus), w którego sk³ad wchodzi olejek eteryczny (Oleum carvi).
Olejek kminkowy destylowany z owoc√≥w to przezroczysta, ¬Ņ√≥¬≥tawa ciecz o przyjemnym zapachu i lekko piek¬Īcym smaku.
Dzia³anie: przeciwskurczowo w obrêbie przewodu pokarmowego, poprawia trawienie, dzia³a wiatropêdnie, sokopêdnie, mlekopêdnie, bakteriobójczo.

Nasiona kminku
Ro¶lina przyprawowa

Nasiona, o aromatycznym zapachu i lekko piek¬Īcym, korzennym smaku, stanowi¬Ī przypraw√™ do:
sa³atek, past;
kapusty, pieczonych jab³ek i sera;
potraw sma¬Ņonych lub zawieraj¬Īcych du¬Ņ¬Ī ilo¬∂√¶ t¬≥uszczu: kotlet√≥w zbo¬Ņowych, omlet√≥w;
wypieków: chleba, paluszków i pasztecików;
zup: grzybowej, ziemniaczanej, kapu¶niaku.
sk³adnik wódek (kminkówka) i likierów (alasz).

Ro¶lina jadalna
Korze√Ī wykszta¬≥cany w pierwszym roku wegetacji nadaje si√™ do spo¬Ņycia, mo¬Ņe by√¶ np. gotowany i przyrz¬Īdzany podobnie do korzenia marchwi.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Z¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

£odyga przekrůj : ¬Įebrowana

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),