Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Komonica zwyczajna (Ang: Bird's-foot Trefoil ,( £ac: Lotus corniculatus )
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-26
Autor : Goslawa 2011-07-26

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd bobowce
Rodzina bobowate
Rodzaj komonica
Gatunek komonica zwyczajna

Nazewnictwo

Komonica zwyczajna, Komonica pospolita, Komonica ro¬Ņkowa

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia, bardzo zmienna (wystêpuje w kilku podgat.)
£odyga
O d¬≥ugo¬∂ci od 10 do 30 cm, rozes¬≥ana, p¬≥o¬Ņ¬Īca lub podnosz¬Īca si√™.
Li¶cie
Pod¬≥u¬Ņne, pi√™ciolistkowe, pierzaste, z których trzy górne s¬Ī odwrotnie jajowate, a w dolnej partii znajduj¬Īcej si√™ tu¬Ņ przy ¬≥odydze dwa listki trójk¬Ītne lub uko¬∂nie owalne, przesuni√™te do nasady ogonka li¬∂ciowego. Przylistki s¬Ī zmarnia¬≥e.
Kwiaty
Kwiatostan 3–6, rzadko 8-kwiatowy, zgrupowany w g¬≥ówkowatym gronie na d¬≥ugiej szypu¬≥ce, u nasady z trzema ma¬≥ymi podsadkami. Kwiaty motylkowe, ¬Ņó¬≥te maj¬Ī oko¬≥o 0,8–1,5 cm d¬≥ugo¬∂ci, po zasuszeniu zieleniej¬Ī, ¬Ņagielek cz√™sto czerwonawo nabieg¬≥y zagi√™ty do góry pod k¬Ītem prostym a¬Ņ do samego wierzcho¬≥ka, skrzyde¬≥ka jajowate. Okres kwitni√™cia: od maja do sierpnia.
Owoce
Str¬Īki, wystaj¬Īce z kielicha.
Korze√Ī
Ro¬∂lina g¬≥√™boko zakorzeniona, o silnie rozwini√™tym palowym korzeniu, który mo¬Ņe nawet si√™ga√¶ na g¬≥√™boko¬∂√¶ 1,5 m.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. 
W zapylaniu bior¬Ī udzia¬≥ g¬≥√≥wnie pszczo¬≥y.
Str¬Īki o klapach przy dojrzewaniu ¬∂rubowato si√™ skr√™caj¬Īce, co przyczynia si√™ do samorozsiewu nasion - autochoria¬†

Zastosowanie:

Ro¬∂lina pastewna uprawiana na pasz√™ zielon¬Ī i susz.¬†

ZasiÍg wystÍpowania:

Pochodzi z obszar√≥w Azji, Europy i Afryki P√≥¬≥nocnej, rozprzestrzeni¬≥ si√™ tak¬Ņe w Australii i Nowej Zelandii oraz Ameryce P√≥¬≥nocnej i Po¬≥udniowej. W Polsce pospolity w stanie dzikim na obszarze ca¬≥ego kraju.

Wyst√™powanie: suche ¬≥¬Īki, pastwiska¬†

Inne:

Gatunek podobny: Komonica b¬≥otna (Lotus uliginosus) - wyst√™puje na mokrych ¬≥¬Īkach i ma pust¬Ī ¬≥odyg√™.

Przypisy:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Komonica zwyczajna
ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),