Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
StrzaÂłka wodna (Ang: arrowhead,( Łac: Sagittaria sagittifolia)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-07-12
Autor : Pacyfka99 2011-07-12

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoliÂścienne
RzÂąd: ÂżabieĂącowce
Rodzina: ÂżabieĂącowate
Rodzaj: strzaÂłka
Gatunek: strzaÂłka wodna

Nazewnictwo

StrzaÂłka wodna (Sagittaria sagittifolia L.) – gatunek byliny, nale¿¹cy do rodziny ÂżabieĂącowatych (Alismataceae). WystĂŞpuje powszechnie w pÂłytkich zbiornikach wodnych ÂśrĂłdlÂądowych, prawie na caÂłej kuli ziemskiej, przede wszystkim w Europie i Azji. W Polsce czĂŞsto spotykana na niÂżu.

Morfologia:

PĂŞd
W wiĂŞkszoÂści pod wodÂą, dÂługoÂści od 20 do 100 cm. ÂŁodyga wyrasta z bulwy zakorzenionej w dnie zbiornika wodnego, z ktĂłrej wyrastajÂą takÂże rozÂłogi.
LiÂście
WystĂŞpujÂą trzy rodzaje (heterofilia): podwodne – dÂługie o ksztaÂłcie wstĂŞgowatym; nawodne – jajowate oraz wyrastajÂące z Âłodygi nad powierzchniÂą wody liÂście o ksztaÂłcie strzaÂłkowatym.
Kwiaty
BiaÂłe kwiaty sÂą zebrane w wiechĂŞ. Kwitnienie nastĂŞpuje na przeÂłomie maja i czerwca.
Nasiona
WielkoÂści ok. 1 mm.
Liczba chromosomĂłw: 2n = 22

Zastosowanie:

RoÂślina ozdobna stosowana do nasadzeĂą w oczkach wodnych.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Łodyga przekrój : Wielo kanciasta

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Hydrofithelofit

-
RODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abiœciek p³ywaj¹cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(Œwibka b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
strzałka wodna
ZdjęciaRODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(ÂŻabieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(StrzaÂłka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(ÂŻabiÂściek pÂływajÂący),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(ÂŻabieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (ÂŻabieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(ÂŚwibka bÂłotna),