Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Przytulia schultesa(( Łac: Galium schultesii)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-05
Autor : Goslawa 2011-07-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: goryczkowce
Rodzina: marzanowate
Rodzaj: przytulia
Gatunek: przytulia schultesa

Morfologia:

WysokoœÌ: 30-100cm
ÂŁodyga naga gĂłrÂą czterokaĂąciasta, doÂłem prawie obÂła
Liœcie posiadaj¹ jeden, œrodkowy nerw, z wierzchu s¹ ciemnozielone, spodem niebieskawozielone, u³o¿one w okó³kach po 6-8
Kwiatostan rozÂłoÂżysty
Owocem jest omszona rozÂłupka

Zasięg występowania:

Rozmieszczenie: pospolita w prawie caÂłym kraju poza Pomorzem zachodnim i poznaĂąskim
WystĂŞpowanie: zaroÂśla, lasy liÂściaste

Inne:

Gatunek podobny: Przytulia leœna (Galium sylvaticum) ma ob³¹ lodygê, czêsto czerwononabieg³¹, liœcie ma w¹skoeliptyczne ze s³abozaznaczonymi 4 pod³u¿nymi liniami

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Łodyga przekrój : Czterokanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Geofit

-
RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilość 5
Galium aparine(Przytulia czepna), Galium verum(Przytulia w³aœciwa), Galium boreale(Przytulia pó³nocna), Galium schultesii(Przytulia schultesa), Asperula odorata(Przytulia wonna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Rubiaceae (marzanowate)

- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia okółkowe
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilość 5
Galium aparine(Przytulia czepna),
Galium verum(Przytulia wÂłaÂściwa),
Galium boreale(Przytulia pó³nocna),
Galium schultesii(Przytulia schultesa),
Asperula odorata(Przytulia wonna),