Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
ÂŻabieniec babka wodna (Ang: Common Water-plantain, Mad-dog weed,( Łac: Alisma plantago-aquatica)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-07-05
Autor : Pacyfka99 2011-07-05

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoliÂścienne
RzÂąd: ÂżabieĂącowce
Rodzina: ÂżabieĂącowate
Rodzaj: Âżabieniec
Gatunek: Âżabieniec babka wodna

Nazewnictwo

ÂŻabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica L.) – gatunek roÂśliny nadwodnej z rodziny ÂżabieĂącowatych (Alismataceae).

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina zielna o wysokich, rzadkich kwiatostanach wyrastajÂących z rozety liÂściowej.
ÂŁodyga
Wzniesiona, dÂługoÂści 20–100 cm. Ma bulwiasto zgrubiaÂłe k³¹cza.
LiÂście
Zebrane w wystajÂące nad wodĂŞ rozety, na dÂługich ogonkach, o blaszkach eliptycznych lub jajowatych, zaostrzonych, barwy jasnozielonej, dÂługoÂści do 25 cm, szerokoÂści do 10 cm. Podwodne liÂście równowÂąskie.
Kwiaty
Kwiatostany piĂŞtrowe, mocno rozga³êzione (wiechy), w okóÂłkach majÂące po 6–9 rozga³êzieĂą. Kwiaty obupÂłciowe, drobne, biaÂłe lub czerwonawe, u nasady ÂżóÂłtawe, osadzone na szypuÂłkach dÂługoÂści ok. 2 cm. Kielich 3-dziaÂłkowy, korona 3-pÂłatkowa, szybko po przekwitnieniu opadajÂąca. Szyjka sÂłupka dÂłuÂższa od zal¹¿ni.
Gatunki podobne
ÂŻabieniec trawolistny (Alisma gramineum), o równowÂąskich podwodnych liÂściach, szyjce sÂłupka krótszej od zal¹¿ni.
Kwitnie od czerwca do wrzeÂśnia.
WysokoœÌ do 50 cm
MrozoodpornoœÌ:pe³na
Liczba chromosomów: 2n = 14

Zastosowanie:

RoÂślina lecznicza, stosowana jest w medycynie ludowej. Surowcem zielarskim jest korzeĂą ÂżabieĂąca (Radix Alismae).
Oczka wodne

Zasięg występowania:

Znajdziemy go na brzegach stawów, jezior, rzek i rowów, a tak¿e na bagnach i wszelkich podmok³ych terenach. Preferuje strefê litoraln¹ eutroficznych zbiorników wodnych do g³êbokoœci oko³o 0,5 m.

Inne:

Klucz do oznaczania roÂślin naczyniowych Polski niÂżowej L.R str.527

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa płatka : PostrzĂŞpiony

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Zebrane w ró¿yczkê

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Unerwienie blaszki liścia : Siatkowata

Ogonek liścia : Na ogonku

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

-
RODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abiœciek p³ywaj¹cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(Œwibka b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Alismataceae (ÂżabieĂącowate) -ilość 8
Alisma plantago-aquatica(ÂŻabieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(StrzaÂłka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(ÂŻabiÂściek pÂływajÂący),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(ÂŻabieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (ÂŻabieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(ÂŚwibka bÂłotna),