Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Przytulia pó³nocna (Ang: Northern Bedstraw,( ac: Galium boreale)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-07-03
Autor : Goslawa 2011-07-03

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: goryczkowce
Rodzina: marzanowate
Rodzaj: przytulia
Gatunek: przytulia pó³nocna

Morfologia:

£odyga ga³êziasta, naga.
Li¶cie sztywne i grube, ciemnozielone z 3 pod³u¿nymi nerwami, u³o¿one po 4 w okó³kach. 
Kwiatostan szczytowy, zbity, wielokwiatowy
Owoc: krótko ow³osiona roz³upnia
Ro¶lina osi±ga 20-45 cm
Liczba chromosomów: 2n = 44, 55, 66

Zasig wystpowania:

Rozmieszczenie: ro¶lina pospolita w ca³ym kraju
Wystêpowanie: zaro¶la, ¶wietliste lasy

Inne:

Podobny gatunek: Galium rotundifolium (przytulia okr±g³olistne), ma cienk± ³odygê, li¶cie ma jasnozielone, szerokoeliptyczne, a roz³upka jest gêsto ow³osiona

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hemikryptofit

-
RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilo 5
Galium aparine(Przytulia czepna), Galium verum(Przytulia w³a¶ciwa), Galium boreale(Przytulia pó³nocna), Galium schultesii(Przytulia schultesa), Asperula odorata(Przytulia wonna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Rubiaceae (marzanowate)

- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia okkowe
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilo 5
Galium aparine(Przytulia czepna),
Galium verum(Przytulia w³a¶ciwa),
Galium boreale(Przytulia pó³nocna),
Galium schultesii(Przytulia schultesa),
Asperula odorata(Przytulia wonna),