Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Przytulia czepna (Ang: Cleavers, Clivers, Goosegrass, Stickywilly, Sticky,( Łac: Galium aparine)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-

Czy wiesz że?.

Zawiera kumarynê i antrapurpurynê. 
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-22
Autor : Goslawa 2011-06-22

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
RzÂąd: goryczkowce
Rodzina: marzanowate
Rodzaj: przytulia
Gatunek: przytulia czepna

Nazewnictwo

Inna nazwa to Przytulia lepczyca ;]

Morfologia:

ÂŁodyga
Rozga³êziona, le¿¹ca lub wspinajÂąca siĂŞ. OsiÂąga dÂługoœÌ 0,3-1,5 m. Czepia siĂŞ innych roÂślin za pomocÂą haczykowatych, sztywnych wÂłosków. Jest ostro czterokanciasta, wĂŞzÂły ma zgrubiaÂłe i owÂłosione.
LiÂście
WyrastajÂą w okóÂłkach w liczbie od 6-10 w jednym okóÂłku. Poszczególne listki sÂą jednonerwowe, klinowatolancetowate i podobnie jak Âłodyga zadzierzyste.
Kwiaty
Drobne kwiaty na dÂługich szypuÂłkach zebrane sÂą w wierzchotki wyrastajÂące w kÂątach okóÂłków liÂściowych. Wierzchotki te sÂą znacznie dÂłuÂższe od liÂści z kÂąta których wyrastajÂą. 2-7 kwiatowe wierzchotki posiadajÂą 4-8 podsadek w okóÂłku. Kielich zrosÂły, dwuczĂŞÂściowy. Korona o Âśrednicy ok. 2 mm, skÂładajÂąca siĂŞ z 4 wolnych biaÂłych lub zielonkawych ostro zakoĂączonych pÂłatków. SÂłupek dwuczĂŞÂściowy, prĂŞciki cztery z pylnikami wystajÂącymi powyÂżej znamion sÂłupka.
Owoce
RozÂłupnia rozpadajÂąca siĂŞ na dwie rozÂłupki o dÂługoÂści 4-7 mm, pokryte haczykowatymi szczecinkami. Sposób rozsiewania – zoochoria. Haczykowate rozÂłupki przyczepiajÂą siĂŞ do sierÂści zwierzÂąt, ubrania ludzi, itp. rozsiewajÂąc siĂŞ w ten sposób na znaczne nieraz odlegÂłoÂści.

Biologia i ekologia:

Roœlina ruderalna i azotolubna. 

Zasięg występowania:

W Polsce wystĂŞpuje pospolicie na caÂłym terenie.

Ciekawostki:

Zawiera kumarynê i antrapurpurynê. 

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Łodyga przekrój : Czterokanciasta

Kolor : BiaÂły

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Terofit

-
RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilość 5
Galium aparine(Przytulia czepna), Galium verum(Przytulia w³aœciwa), Galium boreale(Przytulia pó³nocna), Galium schultesii(Przytulia schultesa), Asperula odorata(Przytulia wonna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Rubiaceae (marzanowate)

- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia okółkowe
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Rubiaceae (marzanowate) -ilość 5
Galium aparine(Przytulia czepna),
Galium verum(Przytulia wÂłaÂściwa),
Galium boreale(Przytulia pó³nocna),
Galium schultesii(Przytulia schultesa),
Asperula odorata(Przytulia wonna),