Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Je¿og³ówka ga³êzista (Ang: Sparganium erectum,( ac: Sparganium erectum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-06-24
Autor : Pacyfka99 2011-06-24

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz±d: wiechlinowce
Rodzina: pa³kowate
Rodzaj: je¿og³ówka
Gatunek: je¿og³ówka ga³êzista

Nazewnictwo

Je¿og³ówka ga³êzista (Sparganium erectum) – gatunek ro¶liny z rodziny je¿og³ówkowatych (Sparganiaceae) (wg systemu Reveala) lub pa³kowatych (Typhaceae) wg Angiosperm Phylogeny Website. W Polsce wystêpuje pospolicie.

Morfologia:

£odyga
Rozga³êziona, pe³zaj±ca, osi±ga wysoko¶æ 30-150 cm. Tworzy roz³ogi i bulwki.
Li¶cie
U³o¿one skrêtolegle, równow±skie, obejmuj±ce ³odygê, szeroko¶ci 3-15 mm. U nasady 3-kanciaste, z wyra¼n± lini± grzbietow±, ostro zakoñczone.
Kwiaty
Ro¶lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop³ciowe. Kwiatostany w kszta³cie g³ówki, z niepozornymi kwiatami. Kolczaste kwiatostany ¿eñskie, wielko¶ci 1-2 cm, osadzone s± ni¿ej, mêskie za¶ wy¿ej na ³odydze. Kwiaty mêskie maj± 3 prêciki otoczone u nasady kilkoma ³uskami. Kwitnie od czerwca do lipca.
Owoce
Pestkowce.

Waciwoci

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

odyga przekrj : Czterokanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hydrofithelofit

-
RODZINA Sparganiaceae (je¿og³ówkowate) -ilo 2
Sparganium erectum(Je¿og³ówka ga³êzista), Sparganium emersum(Je¿og³ówka pojedyncza),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Sparganiaceae (je¿og³ówkowate)

- Kolor biay
- Hydrofithelofit
- Blaszki licia rwnowskie
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Unerwienie blaszki licia rwnolega lub ukowata
- Wygld blaszki licia caobrzegi


RODZINA Sparganiaceae (je¿og³ówkowate) -ilo 2
Sparganium erectum(Je¿og³ówka ga³êzista),
Sparganium emersum(Je¿og³ówka pojedyncza),