Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Nostrzyk bia¬≥y (Ang: white sweet clover,( £ac: Melilotus alba)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik
-

Czy wiesz Ņe?.

Sple¬∂nia¬≥e lub sfermentowane ziele mo¬Ņe zawiera√¶ dwukumarol, zwi¬Īzek obni¬Ņaj¬Īcy krzepliwo¬∂√¶ krwii.
Avatar


Autor : Goslawa
2010-01-30
Autor : Goslawa 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz¬Īd: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: nostrzyk
Gatunek: nostrzyk bia³y

Nazewnictwo

Nostrzyk bia¬≥y podobnie jak nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty, o kt√≥rym wcze¬∂niej pisa¬≥em to ro¬∂lina bardzo miododajna. Odznacza si√™ jednak wy¬Ņsz¬Ī wydajno¬∂ci¬Ī miodow¬Ī - odmiana dwuletnia nostrzyka bia¬≥ego osi¬Īga 400-600 kg z 1 ha, a odmiana jednoroczna 300-400 kg z 1 ha.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, naga w g√≥rze lekko ow¬≥osiona. Wysoko¬∂√¶ 30–150 cm.
Li¶cie
O trzech listkach rombowatojajowatych (dolne) lub lancetowatych (g√≥rne), nieregularnie z¬Ībkowanych. Posiadaj¬Ī szczeciniaste, ca¬≥obrzegie przylistki.
Kwiaty
O d¬≥ugo¬∂ci 4–5 mm, bia¬≥e, drobne, zebrane po kilkadziesi¬Īt w lu¬ľne grona, wyrastaj¬Īce z k¬Ītk√≥w li¬∂ci. Kwiaty motylkowe. Ich skrzyde¬≥ka maj¬Ī t√™ sam¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ co ¬≥√≥deczka, lub s¬Ī nieco tylko d¬≥u¬Ņsze, ¬Ņagielek d¬≥u¬Ņszy od ¬≥√≥deczki. W s¬≥upku 2–4 zal¬Ī¬Ņki.
Owoce
Siatkowato-¬Ņy¬≥kowany str¬Īk jedno-dwunasienny, po dojrzeniu czarniawy. Ma d¬≥ugo¬∂√¶ 3–3,5 mm. Nasiona jajowate z wyra¬ľnie widocznym, odstaj¬Īcym korzonkiem. Barwy zielonkawej lub ¬Ņ√≥¬≥tawobrunatnej, z wiekiem ciemniej¬Īce. Powierzchnia g¬≥adka, bez po¬≥ysku. D¬≥ugo¬∂√¶ 2–2,5 mm, szeroko¬∂√¶ 1,5–2 mm, grubo¬∂√¶ 1 mm. Pachn¬Ī kumaryn¬Ī

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna: bywa uprawiany na zielony nawóz, rzadziej na paszê.
Nale¬Ņy do najlepszych ro¬∂lin miododajnych w naszym klimacie. Bywa bardzo licznie odwiedzany przez pszczo¬≥y miodne. Wydajno¬∂√¶ miodowa z 1 ha wynosi 300–600 kg.

Ciekawostki:

Sple¬∂nia¬≥e lub sfermentowane ziele mo¬Ņe zawiera√¶ dwukumarol, zwi¬Īzek obni¬Ņaj¬Īcy krzepliwo¬∂√¶ krwii.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī Pa¬ľdziernik

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa), Trifolium repens(Koniczyna bia¬≥a), Melilotus alba(Nostrzyk bia¬≥y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa), Trifolium medium(Koniczyna pogi√™ta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar¬≥atna), Trifolium montanum(Koniczyna pag√≥rkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty), Trifolium rubens(Koniczyna d¬≥ugok¬≥osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¬∂ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozd√™ta), Vicia faba(Wyka b√≥b), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p¬≥otowa), Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(¬£ubin trwa¬≥y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista), Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek p√™cherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica g√≥rska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo∂ś 45
Trifolium pratense(Koniczyna ¬≥¬Īkowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia¬≥or√≥¬Ņowa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna r√≥¬Ņnoogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¬Ņ√≥¬≥ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¬Ņ√≥¬≥ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¬Įarnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr¬Īkowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna panno√Īska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w¬Īskolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¬Ņyna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¬Ņyna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),