Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Grzybienie biaÂłe, lilia wodna (Ang: European White Waterlily, White Lotus, Nenuphar,( Łac: Nymphaea alba)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-03
Autor : Goslawa 2011-06-03

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
RzÂąd: grzybieniowce
Rodzina: grzybieniowate
Rodzaj: grzybienie
Gatunek: grzybienie biaÂłe

Nazewnictwo

W Polsce gatunek chroniony


Roœlina wodna, o grubych, walcowatych k³¹czach. Liœcie i kwiaty unosz¹ siê na wodzie.


Z wierzchu liÂście sÂą zielone i pokryte woskiem, od doÂłu majÂą kolor fioletowy.


Kielich jest czterodziaÂłkowy, z dziaÂłkami od zewnÂątrz zielonkawymi, od wewnÂątrz biaÂłymi. PÂłatki korony liczne (do 20), dÂłuÂższe od kielicha, uÂłoÂżone spiralnie i stopniowo przechodzÂące w liczne prĂŞciki.

Morfologia:

LiÂście
LiÂście z dÂługim ogonkiem (w zaleÂżnoÂści od g³êbokoÂści wody nawet do 2,5 m), pÂływajÂące na powierzchni wody. UnoszÂą siĂŞ na powierzchni dziĂŞki licznym komorom powietrznym w blaszce liÂściowej i ogonku oraz za sprawÂą Âśluzu wydzielanego przez wÂłoski gĂŞsto pokrywajÂące spód liÂścia. ÂŚluz ten chroni teÂż liœÌ przed wysychaniem. LiÂście sÂą skórzaste, duÂże (do 30 cm Âśrednicy), u nasady g³êboko wyciĂŞte. Klapy u nasady liÂścia niemal zawsze sÂą rozchylone. ÂŻyÂłki drugiego rzĂŞdu po³¹czone ze sobÂą przy brzegu liÂścia (cecha dobrze widoczna od spodu). Z wierzchu liÂście sÂą zielone i pokryte woskiem, od doÂłu majÂą kolor fioletowy. MÂłode roÂśliny, przed rozwiniĂŞciem liÂści pÂływajÂących, wyksztaÂłcajÂą delikatne, bladozielone liÂście o blaszce sercowatej.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Stopień złożenia liścia : Prosty

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Sercowato okrÂągÂły

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochroną

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Hydrofithelofit

-
RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilość 4
Nymphaea alba(Grzybienie bia³e, lilia wodna), Nuphar lutea(Gr¹¿el ¿ó³ty), Nymphaea alba(Grzybieù bia³y), Nymphoides peltata(Grzybieùczyk wodny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
LILIE WODNE.dvd
Ogród bez Tajemnic odc. 5, sezon 2
Zdjęcia


Wspólne cechy dla Nymphaeaceae (grzybieniowate)

- Roślina chroniona
- Liście na ogonku
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi


RODZINA Nymphaeaceae (grzybieniowate) -ilość 4
Nymphaea alba(Grzybienie biaÂłe, lilia wodna),
Nuphar lutea(Gr¹¿el ¿ó³ty),
Nymphaea alba(GrzybieĂą biaÂły),
Nymphoides peltata(GrzybieĂączyk wodny),