Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bor√≥wka bagienna (Ang: Bog Bilberry, Northern Bilberry, (Du: Rauschbeere, £ac: Vaccinium uliginosum)
-
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-02
Autor : Goslawa 2011-06-02

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: wrzosowce
Rodzina: wrzosowate
Rodzaj: borówka
Gatunek: borówka bagienna

Nazewnictwo

Bor√≥wka bagienna, zwana tak¬Ņe bor√≥wk¬Ī b¬≥otn¬Ī, ¬≥ochyni¬Ī, pijanic¬Ī i durnic¬Ī, ¬†ro¬∂nie w podmok¬≥ych borach sosnowych, na torfowiskach i ubogich glebach zawieraj¬Īcych surow¬Ī pr√≥chnic√™. W g√≥rach mo¬Ņe wyst√™powa√¶ na bardzo znacznych wysoko¬∂ciach, gdzie porasta ja¬≥owe hale.


Nazwa pijanica wzi√™¬≥a si√™ st¬Īd poniewa¬Ņ, kiedy¬∂ s¬Īdzono, ¬Ņe zjedzenie owoc√≥w tej bor√≥wki powoduje odurzenie, aktualnie wiadomo, ¬Ņe owo odurzenie powoduje py¬≥ek bagna zwyczajnego (Ledum palustre), kt√≥re zwykle ro¬∂nie w pobli¬Ņu tej ro¬∂liny ;)

Morfologia:

Pokrój
Krzewinka o wysoko¬∂ci 15-80(100) cm o br¬Īzowawych, ob¬≥ych i ow¬≥osionych ga¬≥¬Īzkach.
Kwiaty
Dzwonkowate, bia¬≥e lub r√≥¬Ņowawe, zebrane po kilka w grona na ko√Īcach ga¬≥¬Īzek.
Owoce
Jagoda pozorna z bia¬≥ym mi¬Ī¬Ņszem znajduj¬Īca si√™ pod li¬∂√¶mi.

Biologia i ekologia:

Krzewinka, chamefit. Kwitnie w maju-czerwcu. Wyst√™puje na torfowiskach i bagnach.Cz√™sto mylnie s¬Īdzi si√™, ¬Ņe owoce borówki bagiennej powoduj¬Ī odurzenie. W rzeczywisto¬∂ci powoduje to py¬≥ek kwiatowy bagna zwyczajnego (Ledum palustre), które ro¬∂nie zazwyczaj obok tej borówki. Jagody borówki bagiennej s¬Ī smaczne i zawieraj¬Ī witaminy oraz kwasy organiczne. Liczba chromosomów 2n = 48.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Chamefit zdrewnia≥y

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Saturday January 12, 2013 22:23)

Wtam. W¬≥a¬∂nie mam t¬Ī ciekaw¬Ī ro¬∂lin√™ w swoim ogrodzie ju¬Ņ ponad 14 lat. Przywioz¬≥em j¬Ī z bagiennych teren√≥w na lubelszczy¬ľnie niedaleko Parczewa. Jem co roku te owoce, nie s¬Ī zbyt smaczne ale nie najgorsze. Polecam jako ciekawostk√™. Ja mieszkam w pobli¬Ņu Zielonej G√≥ry.


ZdjÍciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),