Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bor√≥wka czarna (Ang: Bilberry and whortleberry, Common Bilberry , (Du: Heidelbeere, £ac: Vaccinium myrtillus)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-

Czy wiesz Ņe?.

-Czernica jest wska¬ľnikiem kwa¬∂nych gleb.
-Brytyjscy lekarze stwierdzili, ¬Ņe jagody zabezpieczaj¬Ī przed pylic¬Ī, dlatego zalecaj¬Ī je górnikom, m¬≥ynarzom i kominiarzom
-Sok bywa u¬Ņywany do barwienia win (kupa¬Ņowanie).
Avatar


Autor : Goslawa
2011-06-01
Autor : Goslawa 2011-06-01

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: wrzosowce
Rodzina: wrzosowate
Rodzaj: borówka
Gatunek: borówka czarna

Nazewnictwo


Borówka czarna (Vaccinium myrtillus L.) Рgatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Ma wiele zwyczajowych nazw: jagoda, czernica, czarna jagoda, czarna borówka. Jest szeroko rozprzestrzeniona w Azji, Europie i Ameryce Pó³nocnej na obszarach o klimacie umiarkowanym i arktycznym. W Polsce jest pospolita, zarówno na nizinach, jak i w górach.


Morfologia:

Pokrój
Krzewinka osi¬Īgaj¬Īca od 15 do nawet 60 cm wysoko¬∂ci[3].
£odyga
Ga¬≥¬Īzki ostro kanciaste, nagie, zielone, g√™sto rozga¬≥√™zione.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, li¬∂cie z zewn¬Ītrz po¬≥yskuj¬Īce, od spodu ja¬∂niejsze, cienkie, pod¬≥ugowato-jajowate, na brzegach drobno pi¬≥kowane, zaostrzone na szczycie. Ogonki kr√≥tkie. Na zim√™ opadaj¬Ī.
Kwiaty
Pojedyncze, zwisaj¬Īce w k¬Ītach li¬∂ci na szypu¬≥kach d¬≥ugo¬∂ci 3-5 mm. Korona r√≥¬Ņowozielonkawa do bia¬≥awor√≥¬Ņowej o beczu¬≥kowatym kszta¬≥cie, cztero- lub pi√™ciokrotnie wr√™bna. Posiada 10 pr√™cik√≥w i s¬≥upek z¬≥o¬Ņony z 4-5 owocolistk√≥w.
Owoce
Czarna jagoda z niebieskawym, woskowym nalotem.

Biologia i ekologia:

Krzewinka, chamefit. Kwitnie od kwietnia do czerwca. Kwiaty s¬Ī zapylane przez owady. Czas od zapylenia do pe¬≥nej dojrza¬≥o¬∂ci owocu wynosi ok. 2 miesi¬Īce. Siedlisko: gatunek eurosyberyjski, wyst√™puje od ni¬Ņu po wysokie stanowiska g√≥rskie (nawet powy¬Ņej g√≥rnej granicy lasu), miejscami masowo. Ro¬∂lina kwasolubna, ro¬∂nie na glebach lekko wilgotnych w borach sosnowych, innych lasach iglastych, d¬Ībrowach, buczynach i na wrzosowiskach. Czernica jest wska¬ľnikiem kwa¬∂nych gleb.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: Owoc – Fructus Myrtilli (Farmakopea – Fructus Vaccinii), li¬∂√¶ – Folium Myrtilli. Owoce zawieraj¬Ī garbniki (do 15%), kwasy (bursztynowy, jab¬≥kowy i cytrynowy), pektyny, antocyjany, witaminy C i B1, karotenoidy. Li¬∂cie zawieraj¬Ī glikozydy flawonowe, glikozydy fenolowe (g¬≥. arbutyn√™), garbniki, antocyjany, olejek eteryczny i glikokiny - substancje dzia¬≥aj¬Īce podobnie jak insulina.
Dzia¬≥anie: ¬¶wie¬Ņe owoce maj¬Ī dzia¬≥anie rozlu¬ľniaj¬Īce przy zaparciach i jednocze¬∂nie przeciwbiegunkowe. Owoce suszone dzia¬≥aj¬Ī tylko przeciwbiegunkowo, antyseptycznie, przeciwgor¬Īczkowo, dawniej u¬Ņywane równie¬Ņ jako ¬∂rodek antyrobaczycowy. Li¬∂cie stosuje si√™ w stanach zapalnych uk¬≥adu moczowego i przewodu pokarmowego oraz jako ¬∂rodek pomocniczy przy leczeniu cukrzycy.
Spo¬Ņywanie ¬∂wie¬Ņych jagód i ich przetworów wzmacnia wzrok, poprawia ostro¬∂√¶ widzenia, zw¬≥aszcza o zmroku
Brytyjscy lekarze stwierdzili, ¬Ņe jagody zabezpieczaj¬Ī przed pylic¬Ī, dlatego zalecaj¬Ī je górnikom, m¬≥ynarzom i kominiarzom
Sztuka kulinarna: Sok bywa u¬Ņywany do barwienia win (kupa¬Ņowanie). Z jagód wyrabiane s¬Ī konfitury i d¬Ņemy. Os¬≥odzone owoce, surowe lub mro¬Ņone, wykorzystywane s¬Ī jako farsz pierogów lub s¬Ī wykorzystywane jako dodatek do deserów, np. gofrów czy nale¬∂ników.

Ciekawostki:

-Czernica jest wska¬ľnikiem kwa¬∂nych gleb.
-Brytyjscy lekarze stwierdzili, ¬Ņe jagody zabezpieczaj¬Ī przed pylic¬Ī, dlatego zalecaj¬Ī je górnikom, m¬≥ynarzom i kominiarzom
-Sok bywa u¬Ņywany do barwienia win (kupa¬Ņowanie).

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Wielo kanciasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Chamefit zdrewnia≥y

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Saturday January 12, 2013 22:35)

Posadzi¬≥em t¬Ī przyniesiona bor√≥wk√™ z lasu pomi√™dzy krzewami bor√≥wki ameryka√Īskiej, poniewa¬Ņ mam w zd¬≥u¬Ņ ogrodu pas o szeroko¬∂ci 1m d¬≥ugi na 20m i co 1,5 jest bor√≥wka ameryka√Īska powadzona w tyocinach z drzew iglastych. Postanowi¬≥em wykorzysta√¶ wolne przestrzenie i posadzi¬≥em tam zar√≥wno bor√≥wk√™ le¬∂n¬Ī jak i bor√≥wk√™ brusznic√™ oraz ¬Ņurawin√™ wielkoowocow¬Ī! Rezultat jest osza¬≥amoaj¬Īcy po klikunastu latach! pe¬≥na symbioza wszystkich ro¬∂lun kwasolubnych, zasilam je tylko ,i wy¬≥acznie na przemian siarczanem amonu i siarczanem potasu rozpuszczonym w wodzie. Moje skromne forum: www.ogrod.fora.pl


ZdjÍcia



RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),