Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Kuku¬≥ka szerokolistna (Ang: western marsh orchid, broad-leaved marsh orchid, f,( £ac: Dactylorhiza majalis)
-
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-05-31
Autor : Goslawa 2011-05-31

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoli¶cienne
Rz¬Īd: szparagowce
Rodzina: storczykowate
Podrodzina: storczykowe
Rodzaj: kuku³ka
Gatunek: kuku³ka szerokolistna

Nazewnictwo

Ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī.


Bylina osi¬Īgaj¬Īca 50 cm wysoko¬∂ci.


Pr√™ciki (1 lub 2) zro¬∂ni√™te ze s¬≥upkiem w tzw. pr√™tos¬≥up. 6 listk√≥w okwiatu zebranych w dw√≥ch ok√≥lkach, jeden z listk√≥w wewn√™trznego ok√≥¬≥ka przekszta¬≥ca si√™ w tzw. war¬Ņk√™ zako√Īczon¬Ī ostrog¬Ī. Li¬∂cie jajowato-lancetowate.

Morfologia:

Pokrój
Bylina osi¬Īgaj¬Īca 50 cm wysoko¬∂ci.
£odyga
Prosta, pusta w ¬∂rodku. Cz√™¬∂√¶ odziomkowa pokryta skórzastymi ¬≥uskami
Li¶cie
Jajowo-lancetowate z krótk¬Ī pochw¬Ī, na wierzchu li¬∂ci cz√™sto wyst√™puj¬Ī nieregularne, ciemne plamki. Zwykle od 4-8 li¬∂ci na ¬≥odydze, najwy¬Ņsze z nich si√™gaj¬Ī do kwiatostanu.
Kwiaty
Fioletowopurpurowe, zebrane w grono na ko√Īcu ¬≥odygi. Pod kwiatami zielone lub czerwonawe przysadki. Zewn√™trzne boczne listki okwiatu w¬Īskie i wzniesione. War¬Ņka wyra¬ľna, o d¬≥ugo¬∂ci 8-10 mm i szeroko¬∂ci do 15 mm, trój¬≥atkowa. Ostroga war¬Ņki krótsza od skr√™conej zal¬Ī¬Ņni. Na war¬Ņce wyst√™puj¬Ī ciemniejsze plamy. Zal¬Ī¬Ņnia jest wyd¬≥u¬Ņona, skr√™cona i swoim wygl¬Īdem przypomina szypu¬≥k√™.
Czê¶æ podziemna
Posiada korzenie oraz dwie g¬≥√™boko wcinane pozorne bulwy. Z bulw tych czerpie podczas kwitnienia substancje zapasowe. W wyniku tego ulegaj¬Ī one silnemu pomarszczeniu. W nowych m¬≥odych bulwach bia¬≥ej barwy gromadzi substancje zapasowe na przysz¬≥y sezon wegetacyjny.
Owoc
Torebka zawieraj¬Īca bardzo liczne i bardzo drobne nasiona. Nie zawieraj¬Ī one ¬Ņadnych substancji od¬Ņywczych i ich kie¬≥kowanie i dalszy rozwój jest uzale¬Ņniony jest od grzybni, której strz√™pki znajduj¬Ī si√™ ju¬Ņ w nasionach. Grzybnia rozrastaj¬Īc si√™ wewn¬Ītrz tkanek ro¬∂liny dostarcza jej substancji od¬Ņywczych.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : R√≥wnoleg¬≥a lub ¬≥ukowata

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochronĪ

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Kuku√Ö‚Äöka szerokolistna
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),