Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Skrzyp polny (Ang: Field Horsetail, Common Horsetail,( Łac: Equisetum arvense)
-
Marzec KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-05-31
Autor : Goslawa 2011-05-31

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Podkrólestwo: naczyniowe
Gromada: skrzypy
Klasa: skrzypowe
RzÂąd: skrzypowce
Rodzina: skrzypowate
Rodzaj: skrzyp
Gatunek: skrzyp polny

Nazewnictwo

Liœcie drobne, ³uskowate, pêdy ulo¿one w okó³ku

Morfologia:

PĂŞd zarodnionoÂśny
Pojawia siĂŞ wczesnÂą wiosnÂą jest soczysty, wzniesiony i nierozga³êziony, ma wysokoœÌ 10–30 cm, przy Âśrednicy 2–6 mm i zabarwienie jasnobrunatne lub czerwonawe. Na przekroju poprzecznym jest okrÂągÂły i ma lejkowato rozdĂŞte pochwy (z 6–12 zasychajÂącymi Âłuskami o kolorze od zielonawego do brunatnego). Na szczycie znajduje siĂŞ jeden brunatny, tĂŞpo zakoĂączony kÂłos zarodnionoÂśny (sporofilostan) o dÂługoÂści 1,5–3 cm[2]. WytwarzajÂą siĂŞ w nim (od marca do maja) zarodniki. Po ich dojrzeniu kÂłos ten obumiera.
PĂŞd pÂłonny
Pojawia siĂŞ pod koniec wiosny, ma wysokoœÌ do 40 cm. Jest zielony i okóÂłkowo rozga³êziony (10–12 ga³¹zek bocznych), szorstki i Âżeberkowany (ma 6–19 Âżeberek). Pochwy sÂą zielone, walcowate z 6–18 czarniawymi zÂąbkami na szczycie z biaÂłym obrzeÂżeniem. Odga³êzienia sÂą pojedyncze, z 4-5 g³êbokimi Âżeberkami i pochwami o 4-5 zÂąbkach[2].
LiÂście
SÂą bardzo drobne, wystĂŞpujÂą na pĂŞdach w okóÂłku, otaczajÂąc wĂŞzÂły i wzmacniajÂąc je. Na pĂŞdzie pÂłonnym jest ich 6–18, majÂą ksztaÂłt czarnych zÂąbków z biaÂłym obrzeÂżeniem. DÂługie, cienkie i czÂłonowane rozga³êzienia boczne wyrastajÂące z okóÂłka to nie liÂście, lecz pĂŞdy.
K³¹cze
DÂługie, czoÂłgajÂące siĂŞ, brunatnego koloru. WystĂŞpujÂą na nim bulwy pĂŞdowe, zawierajÂące substancje zapasowe, z których roÂślina czerpie wczesnÂą wiosnÂą skÂładniki potrzebne do wytworzenia pĂŞdu zarodnionoÂśnego jeszcze przed rozpoczĂŞciem fotosyntezy. Zwalczanie tego chwastu jest trudne, gdyÂż jego korzenie uÂłoÂżone sÂą piĂŞtrowo nawet poniÂżej 2 m g³êbokoÂści i podzielone nawet na maÂłe kawaÂłki zakorzeniajÂą siĂŞ i wydajÂą nowe pĂŞdy.

Biologia i ekologia:

Liczba chromosomĂłw: 2n = 216

Właściwości

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : Okó³kowe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Łodyga przekrój : ÂŻebrowana

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Marzec KwiecieĂą Maj

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Geofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Equisetaceae (skrzypowate)

- Trujące
- Lecznicze
- Geofit
- Łodyga w przekroju żebrowana
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia okółkowe
- Wygląd blaszki liścia całobrzegi
- Kolor czerowny


RODZINA Equisetaceae (skrzypowate) -ilość 1
Equisetum arvense(Skrzyp polny),