Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bagno zwyczajne (Ang: Rhododendron tomentosum , (Du: Sumpfporst, £ac: Ledum palustr)
-
-
Avatar


Autor : Goslawa
2011-02-08
Autor : Goslawa 2011-02-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: wrzosowce
Rodzina: wrzosowate
Rodzaj: bagno
Gatunek: bagno zwyczajne

Nazewnictwo

Bagno zwyczajne (Ledum palustre L.), zwane te¬Ņ bagnem pospolitym, bagniakiem, dzikim rozmarynem, rozmarynem le¬∂nym – gatunek ro¬∂liny z rodziny wrzosowatych.

Wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych gatunek ten zosta¬≥ w¬≥¬Īczony do rodzaju Rhododendron i prawid¬≥owa jego nazwa to Rhododendron tomentosum Harmaja¬†

Morfologia:

Pokrój
Wyprostowany, zimozielony krzew, wysoko¬∂ci 1–1,5 m, o g√™sto, rudawo ow¬≥osionych p√™dach.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Li¬∂cie skórzaste, w¬Īskoeliptyczne lub lancetowate, d¬≥ugo¬∂ci do 5 cm, brzegiem podwini√™te, krótkoogonkowe. Z wierzchu ciemnozielone i po¬≥yskuj¬Īce, spodem pokryte rudawym kutnerem.
Kwiaty
Obup¬≥ciowe, promieniste, pi√™ciokrotne, bia¬≥e, zebrane na ko√Īcach ubieg¬≥orocznych p√™dów w g¬≥ówkowate baldachy. Wyrastaj¬Ī na szypu¬≥kach o d¬≥ugo¬∂ci do 2,5 cm i s¬Ī szeroko otwarte. Maj¬Ī 5-dzia¬≥kowy kielich, 5 bia¬≥ych, odwrotnie jajowatych p¬≥atków korony o d¬≥ugo¬∂ci 5-8 mm i 10 pr√™cików d¬≥u¬Ņszych od p¬≥atków.
Owoc
Torebka p√™kaj¬Īca a¬Ņ do nasady pi√™cioma klapami. Nasiona liczne, drobne, spiralnie skr√™cone.

Biologia i ekologia:

Bagno zwyczajne w¬∂r√≥d ro¬∂linno¬∂ci torfowiskowej w rezerwacie Dury Wyst√™puje na terenach podmok¬≥ych, zacienionych i zakwaszonych (mokre lasy sosnowe, torfowiska wysokie, bory bagienne). W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Vaccinio-uliginosi-Pinetum i gatunek wyr√≥¬Ņniaj¬Īcy dla Ass. Ledo-Spaghetum.
2n=52
Surowiec zawiera: Olejek eteryczny (0,3-2%), w sk¬≥ad kt√≥rego wchodz¬Ī m.in ledol,mircyna,palustrole, flawonoidy(kwarcytyna), garbniki oraz arbutyna. Sk¬≥adnik olejku eterycznego- ledol parali¬Ņuje system nerwowy.

Zastosowanie:

S³ynny ¶redniowieczny lekarz Matthioli zaleca³ je przeciw molom i karaluchom, a lecznicze w³a¶ciwo¶ci tej ro¶liny opisa³ twórca systematyki ro¶lin Karol Linneusz.

W dawnym lecznictwie bagno stosowano przede wszystkim jako ¬∂rodek wykrztu¬∂ny przy ostrych i przewlek¬≥ych zapaleniach dr√≥g oddechowych, a tak¬Ņe przy kokluszu i astmie. U¬Ņywano go r√≥wnie¬Ņ jako ¬∂rodka rozkurczowego przy dolegliwo¬∂ciach przewodu pokarmowego. S¬≥u¬Ņy¬≥o te¬Ņ jako dodatek do k¬Īpieli przeciwreumatycznych oraz do p¬≥ukania jamy ustnej przy b√≥lu z√™b√≥w.

Dymem z bagna okadzano pomieszczenia mieszkalne i inwentarskie w celu pozbycia si√™ much i innych szkodliwych owad√≥w. Ga¬≥¬Īzkami przek¬≥adano odzie¬Ņ chroni¬Īc j¬Ī w ten spos√≥b przed molami.

ZasiÍg wystÍpowania:

Gatunek pospolity.Torfowiska, bory bagienne, torfowiste bory sosnowe, torfowiska wysokie.

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Ro∂lina zimozielona

Ro∂lina pachnĪca

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Nanofanerofit

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Bagno zwyczajne
ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


¬¶rodek dra¬Ņni¬Īcy sk√≥r√™Bagno zwyczajne
Gorczyca bia³a
Ciemiernik zielony
Czosnek nied¬ľwiedzi
Chrzan pospolity
¬¶rodka rozkurczaj¬Īcy przy dolegliwo¬∂ciach przewodu pokarmowegoBagno zwyczajne
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
AstmaBagno zwyczajne
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszczyk kurdybanek
Czerniec gronkowy
Biedrzeniec wielki
Bóle zêbówBagno zwyczajne
KokluszBagno zwyczajne
Krztu¶cowiBagno zwyczajne
OwadobujczyBagno zwyczajne
Przeciw MolomBagno zwyczajne
Bodziszek cuchn¬Īcy
Przeciw pluskwomBagno zwyczajne
Przeciw wszomBagno zwyczajne
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Przeciwgo¶ccowyBagno zwyczajne
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Chrzan pospolity
PrzeciwreumatycznieBagno zwyczajne
Kokoryczka wielokwiatowa
Fio³ek wonny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Buk zwyczajny
Brzoza omszona

ZwiĪzki ro∂liny


ArbutynaBagno zwyczajne
Flawonoidy-kwarcetynaBagno zwyczajne
GarbnikiBabka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Podbia³ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
LedolBagno zwyczajne
MirycynaBagno zwyczajne
Olejek eterycznyBagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Fio³ek trójbarwny
Gorysz pagórkowaty
Chmiel zwyczajny
Gorczyca bia³a
Barszcz zwyczajny
PalustrolBagno zwyczajne

RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),