Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Orlik pospolity(( £ac: Aquilegia vulgaris)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-11-22
Autor : Pacyfka99 2010-11-22

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: orlik
Gatunek: orlik pospolity

Nazewnictwo

Forma kwiat√≥w: Pi√™ciop¬≥atkowa Kolor kwiat√≥w: Fioletowo-niebieski ¬£odyga: Wzniesiona, ku g√≥rze ga¬≥√™zista. Li¬∂cie: Odziomkowe podw√≥jnie 3-dzielne, wr√™bnokarbowane, zaokr¬Īglone. ¬£odygowe- dolne ogonkowe, podw√≥jnie 3-sieczne, o odcinkach 3-klapowych; g√≥rne siedz¬Īce, 3-dzielne. Cechy szczeg√≥lne: Okwiat sk¬≥ada si√™ z 5 dzia¬≥ek bezostrogowych i 5 dzia¬≥ek opatrzonych ostrogami. Z centrum okwiatu wystaj¬Ī ¬Ņ√≥¬≥te pr√™ciki. Siedlisko: Widne lasy li¬∂ciaste, zaro¬∂la, hale. Do¬∂√¶ cz√™sta. Wysoko¬∂√¶: 30 - 80 cm Okres kwitnienia: Maj - lipiec Ro¬∂lina truj¬Īca: Zawiera tr√≥j¬Īcy glikozyd cyjanogenny. SIEDLISKO: Widne lasy li¬∂ciaste i niezbyt wilgotne zaro¬∂la. OKRES KWITNIENIA: Maj - lipiec. WYSOKO¬¶√Ü: 30 - 80 cm Roslina obj√™ta ochron¬Ī gatunkow¬Ī.

Morfologia:

£odyga
Wysoko¬∂√¶ do 1 m, najcz√™¬∂ciej osi¬Īga od 30 do 60 cm. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada kr√≥tkie i grube k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Podwójnie trójsieczne, na d³ugich ogonkach lub trójwrêbne, brzegiem karbowane.
Kwiaty
Fioletowe, (bardzo rzadko w naturze bia¬≥e lub r√≥¬Ņowe – oddzielne podgatunki) osadzone s¬Ī na d¬≥ugich szypu¬≥kach, z w¬≥a¬∂ciw¬Ī dla orlik√≥w hakowato zagi√™t¬Ī ostrog¬Ī. Okwiat z¬≥o¬Ņony z pi√™ciu cz√™¬∂ci bezostrogowych i pi√™ciu zaopatrzonych w ostrogi. Wewn¬Ītrz kwiatu 5-6 ow¬≥osionych s¬≥upk√≥w i liczne, r√≥wnie¬Ņ ow¬≥osione pr√™ciki.
Owoc
Maj¬Īcy d¬≥ugo¬∂√¶ ok. 3 cm mieszekz dzi√≥bkiem, zawieraj¬Īcy czarne i l¬∂ni¬Īce nasiona.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Wr√™bna

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Ro∂lina uprawiana

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),