Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Czy¬∂cica storzyszek( (Du: Gemeiner Wirbeldost, £ac: Clinopodium vulgare)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-11-05
Autor : Goslawa 2010-11-05

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: klinopodium
Gatunek: klinopodium pospolite

Nazewnictwo


Czy¬∂cica storzyszek (Clinopodium vulgare L.) – gatunek ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny jasnotowatych.


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, czterokanciasta, mi√™kko ow¬≥osiona, o wysoko¬∂ci 30-60 cm. K¬≥¬Īcze rozga¬≥√™zione i tworz¬Īce roz¬≥ogi, za pomoc¬Ī kt√≥rych ro¬∂lina rozmna¬Ņa si√™ wegetatywnie.
Li¶cie
Ulistnienie nakrzy¬Ņleg¬≥e, li¬∂cie jajowate lub pod¬≥u¬Ņnie jajowate, ostro zako√Īczone, kr√≥tkoogonkowe.
Kwiaty
Wyrastaj¬Ī ok√≥¬≥kowo, g√™sto w nasadach li¬∂ci i otoczone s¬Ī ow¬≥osionymi podsadkami. S¬Ī grzbieciste, maj¬Ī dwuwargowy kielich o zgi√™tej rurce i grzebieniasto orz√™sionych z¬Ībkach, purpurow¬Ī i ow¬≥osion¬Ī koron√™ o prostej rurce i d¬≥ugo¬∂ci 12-15 mm.
Owoc
Brunatne i bia³oplamiste roz³upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do wrze¬∂nia, jest owadopylny. Nasiona rozsiewane przez wiatr. Siedlisko: suche lasy i zaro¬∂la, wzgórza, przewa¬Ņnie na glebach lu¬ľnych, ¬Ņyznych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl. Trifolio-Geranietea.
Siedlisko: suche zaro¬∂la,wzgórza, suche skraje cienistych lasów i ¬∂wietlistych zaro¬∂li, lasy mieszane, zbocza,zr√™by, przydro¬Ņa,gleby ubogie.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza. Surowiec zielarski : ziele Herba Clinopodii zawiera glikozydy, saponiny trójterpenowe(kwas ursolowy),flawonoidy(luteolin√™,kwarcetyn√™,apigenin√™) kwasy organiczne(kawowy,kumarowy, waniliowy, syryngowy).
By¬≥ stosowane w medycynie ludowej jako ¬∂rodek ¬Ņo¬≥¬Īdkowy tzw. czyszcz¬Īcy krew

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Sunday May 11, 2014 00:52)

Niez³y jeste¶ szacun

Go¶æ (Friday May 9, 2014 22:19)

To drugie zdjêcie przedstawia li¶æ i kwiaty mierznicy czarnej, a nie storzyszka.
Pzdr. drTrutek


ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


¬¶rodek ¬Ņo¬≥¬ĪdkowyCzy¬∂cica storzyszek
Chrzan pospolity
Ciemi√™¬Ņyca bia¬≥a
Czyszcz¬Īcy krewCzy¬∂cica storzyszek

ZwiĪzki ro∂liny


ApigenineCzy¶cica storzyszek
FlawonoidyArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bodziszek cuchn¬Īcy
Kokornak powojnikowy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Fio³ek trójbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio³ek wonny
Podbia³ pospolity
Fenku³ w³oski(koper w³oski)
Farbownik lekarski
Czy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek trójlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
KwarcetynaCzy¶cica storzyszek
Bez czarny
Mak lekarski
Kwas kawowyCzy¶cica storzyszek
Mak lekarski
Kwas kumarynowyCzy¶cica storzyszek
Kwas syryngowyCzy¶cica storzyszek
Kwas ursolowyCzy¶cica storzyszek
Barwinek pospolity
Kwas waniliowyCzy¶cica storzyszek
Mak lekarski
Kwasy organiczneGrzybie√Ī bia¬≥y
Czy¶cica storzyszek
Bez czarny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Brzoza omszona
Mak lekarski
LuteolinêFio³ek trójbarwny
Czy¶cica storzyszek
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Saponiny trójterpenoweCzy¶cica storzyszek
Bez hebd

RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),