Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bukwica zwyczajna (Ang: Purple betony, Wood betony or Bishop's wort, (Du: Heil-Ziest, £ac: Betonica officinalis )
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

-Bukwice zwyczajn¬Ī uwa¬Ņano, ¬Ņe sadzona przy domu zabezpiecza mieszka√Īców przed wielkimi czarami. 
Avatar


Autor : Goslawa
2010-08-07
Autor : Goslawa 2010-08-07

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: bukwica

Nazewnictwo


Bukwica zwyczajna, bukwica lekarska, czy¶ciec lekarski (Betonica officinalis L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny jasnotowatych (Labiateae). 

Nazewnictwo

Wed³ug wiêkszo¶ci ujêæ taksonomicznych gatunek ten zaliczany jest do rodzaju Stachys jako Stachys officinalis (L.) Trevis. Prosp. fl. Eugan. 26. 1842

Nazwê bukwica zwyczajna podaje Krytyczna lista ro¶lin naczyniowych Polski. Wed³ug nowszych ujêc taksonomicznych prawid³owa nazwa polska to czy¶ciec lekarski.


Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, czterokanciasta, na og√≥¬≥ pojedyncza, ow¬≥osiona odstaj¬Īcymi w¬≥osami. Ma wysoko¬∂√¶ do 30–90 cm. Pod ziemi¬Ī posiada kr√≥tkie, drewniej¬Īce k¬≥¬Īcze, z kt√≥rego ka¬Ņdej wiosny wyrasta cz√™¬∂√¶ nadziemna, obumieraj¬Īca wraz z nastaniem jesiennych mroz√≥w.
Li¶cie
Pod¬≥u¬Ņnie jajowate, t√™po zako√Īczone, u nasady sercowate, karbowane, kr√≥tkoogonowe lub siedz¬Īce.
Kwiaty
Na szczytach ¬≥odyg wyrastaj¬Ī kwiatostany w formie nibyk¬≥os√≥w, zbudowane z wargowych jasnopurpurowych kwiat√≥w. Kielich dzwonkowaty z d¬≥ugimi, szydlastymi w¬≥oskami, korona o d¬≥ugo¬∂ci 12–16 mm, w rurce korony wewn¬Ītrz brak pier¬∂cienia w¬≥osk√≥w. Pylniki bardzo wyra¬ľnie rozchylone.
Owoc
Roz³upnia.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia, pojedyncze okazy r√≥wnie¬Ņ w pa¬ľdzierniku. ¬†W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla All. Molinion caeruleae

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: li¬∂cie, ziele Herba Betonicae i k¬≥¬Īcze. Zawiera m.in.: gorycze, betain√™, cholin√™, irodoid, ¬∂luz, olejek eteryczny oraz (wy¬≥¬Īcznie w li¬∂ciach) prowitamin√™ A i witamin√™ C, sole mineralne.
Dzia¬≥anie: odwar z k¬≥¬Īcza to dobry ¬∂rodek wymiotny, maj¬Īcy r√≥wnie¬Ņ zastosowanie w leczeniu zaburze√Ī trawienia i biegunek. Napar z ziela (1 ¬≥y¬Ņeczk√™ do herbaty suszu zala√¶ 1 szklank¬Ī wrz¬Īcej wody, parzy√¶ pod przykryciem 15–20 minut, przecedzi√¶ i pi√¶ w razie potrzeby 3 razy dziennie po 1/2 szklanki) to ¬∂rodek reguluj¬Īcy proces trawienia, zalecany pomocniczo w leczeniu ¬Ņ√≥¬≥taczki, a tak¬Ņe i innych dolegliwo¬∂ci, m.in.: nadkwa¬∂no¬∂ci, astmy, zapalenia p¬≥uc i oskrzeli, nie¬Ņyt√≥w g√≥rnych dr√≥g oddechowych, a nawet gru¬ľlicy. Ten sam napar uwa¬Ņany jest za skuteczny specyfik w kuracji go¬∂√¶ca, padaczki, nerwic wegetatywnych i uporczywych b√≥l√≥w g¬≥owy na tle reumatycznym, ale r√≥wnie¬Ņ i migrenowym. Wreszcie tak¬Ņe chor√≥b p√™cherza moczowego i moczowod√≥w, parali¬Ņu, podagry

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w Afryce Pó³nocnej (Algieria, Maroko, Tunezja), w ca³ej niemal Europie oraz na obszarach Azji o umiarkowanym klimacie (Zachodnia Syberia, Turcja, Kaukaz). W Polsce jest ¶rednio pospolity.
Ro¬∂nie w ¬∂wietlistych lasach i zaro¬∂lach, na miedzach, murawach i ¬≥¬Īkach. W g√≥rach wyst√™puje po regiel dolny.

Ciekawostki:

-Bukwice zwyczajn¬Ī uwa¬Ņano, ¬Ņe sadzona przy domu zabezpiecza mieszka√Īców przed wielkimi czarami. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),