Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Kokoryczka wonna (Ang: Angular Solomon's-seal, Scented Solomon's-seal,( Łac: Polygonatum odoratum)
-
-

Czy wiesz że?.

Surowcem lekarskim jest ziele i k³¹cze, natomiast jagody s¹ truj¹ce
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-08-11
Autor : Pacyfka99 2010-08-11

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: jednoliÂścienne
RzÂąd: szparagowce
Rodzina: szparagowate
Rodzaj: kokoryczka
Gatunek: kokoryczka wonna

Nazewnictwo

Kwiaty po 1-2 w kÂątach liÂści, wonne, nitki prĂŞcikĂłw nagie. wystĂŞpowanie caÂły kraj. WystĂŞpuje ,lasy- liÂściaste,iglastych oraz w zaroÂślach. Preferuje stanowiska suche, piaszczyste, gleby wapienne. Kwitnie: maj - czerwiec.

Morfologia:

ÂŁodyga
Naga, kanciasta, Âłukowato wygiĂŞta w dóÂł, o wysokoÂści od 20 do 60 cm. Wyrasta z czoÂłgajÂącego siĂŞ, rozga³êzionego k³¹cza, ze Âśladami po ubiegÂłorocznych obumarÂłych Âłodygach.
LiÂście
PodÂłuÂżnie jajowate lub wÂąskoeliptyczne, szorstkie, nasadÂą obejmujÂące ÂłodygĂŞ, od spodu szarozielone, zaostrzone, caÂłobrzegie, ustawione dwustronnie, malejÂące w stronĂŞ szczytu Âłodyg. Nerwacja wyraÂźnie widoczna.
Kwiaty
Dzwonkowate, najczĂŞÂściej pojedyncze oraz zgrupowane w gronach w kÂątach liÂści, po dwa rzadko trzy kwiaty, zwisajÂące pod liœÌmi, na szypuÂłkach o dÂługoÂści do 2 cm, od spodu Âłodygi, wonne lub sÂłabo pachnÂące, koloru biaÂławego, lub zielono-biaÂłego. Okwiat szeÂścio-zÂąbkowy, zÂąbki okwiatu o dÂługoÂści do 5 mm, czÂłony okwiatu zrosÂłe w rurkĂŞ. Kwiat ma szeœÌ prĂŞcików o nagich nitkach. Pylniki trójkÂątne, sÂłupek 1 górny, dzbanuszkowaty. Kwitnie: maj - czerwiec.
Owoc
Jagoda z kilkoma nasionami. DojrzaÂłe owoce koloru sino-czarnego.
Owocem jest jagoda.
Kwiaty zebrane po1-2 w grona, okwiat wydlu¿ony, 6-z¹bkowy, czêœÌ okwiatu jest zroœniêta, kwiaty do 5mm dlugoœci

Biologia i ekologia:

W zapylaniu biora udziaÂł owady (trzmiele)

Zagrożenia i ochrona:


Zasięg występowania:

Gatunek czêsty na ni¿u. 
ÂŚwietliste lasy liÂściaste, suche bory sosnowe, zaroÂśla
Gleby: piaszczyste, wapienne

Ciekawostki:

Surowcem lekarskim jest ziele i k³¹cze, natomiast jagody s¹ truj¹ce

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona dzwonkowata

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Unerwienie blaszki liścia : RĂłwnolegÂła lub Âłukowata

Łodyga przekrój : Wielo kanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek trujący

Gatunek leczniczy

Geofit

-
RODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilość 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna), Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna), Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa), Ornithogalum umbellatum(ÂŚniedek baldaszkowaty), Asparagus officinalis(Szparag lekarski),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Kokoryczka wonna
ZdjęciaRODZINA Convallariaceae (konwaliowate) -ilość 5
Maianthemum bifolium(Konwalijka dwulistna),
Polygonatum odoratum(Kokoryczka wonna),
Polygonatum multiflorum(Kokoryczka wielokwiatowa),
Ornithogalum umbellatum(ÂŚniedek baldaszkowaty),
Asparagus officinalis(Szparag lekarski),