Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rumianek bezpromieniowy (Ang: Pineapple weed (disc mayweed),( £ac: Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea))
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-30
Autor : Goslawa 2010-05-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: Matricaria
Gatunek: rumianek bezpromieniowy

Nazewnictwo

Rumianek bezpromieniowy (Matricaria discoidea DC.) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny astrowatych. Naturalnym obszarem wyst√™powania tego gatunku jest Ameryka P√≥¬≥nocna i Azja Wschodnia. W Europie jest kenofitem. Sprowadzony zosta¬≥ w 1866 r. do ogrodu botanicznego i wkr√≥tce potem stwierdzono jego wyst√™powanie na siedliskach naturalnych. W XX w szeroko si√™ rozprzestrzeni¬≥. W Polsce po raz pierwszy stwierdzono jego wyst√™powanie na Nizinie Nadwi¬∂la√Īskiej. Obecnie w Polsce jest ro¬∂lin¬Ī bardzo pospolit¬Ī.

Dotychczas w pi¬∂miennictwie naukowym zazwyczaj podawano dla tego gatunku nazw√™ Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., takiej te¬Ņ nazwy u¬Ņywa Krytyczna lista ro¬∂lin naczyniowych Polski. Jednak wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych nazwa ta jest b¬≥√™dna, a gatunek ten nale¬Ņy do rodzaju Matricaria.
Synonimy: Artemisia matricarioides auct., Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., Matricaria matricarioides auct., Matricaria suaveolens (Pursh) Buchenau, Santolina suaveolens Pursh

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona i silnie rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, naga, o wysoko¬∂ci do 40 cm, do¬∂√¶ gruba. Ca¬≥a ro¬∂lina ma charakterystyczny zapach rumianku.
Li¶cie
Ulistnienie naprzemianleg¬≥e, g√™ste. Li¬∂cie siedz¬Īce, 2-3 krotnie pierzastodzielne, z¬≥o¬Ņone z r√≥wnow¬Īskich listk√≥w.
Kwiaty
Bardzo drobne kwiaty zebrane w koszyczki o ¬∂rednicy 13-25 mm wyrastaj¬Īce na kr√≥tkich, g√≥r¬Ī nieco zgrubia¬≥ych szypu¬≥kach na szczytach ¬≥odyg. Okrywa koszyczka z¬≥o¬Ņona z szeroko ob¬≥onionych, jajowatych i t√™po zako√Īczonych listk√≥w. Dno koszyczka jest sto¬Ņkowate i puste wewn¬Ītrz, bez plewinek. W koszyczku wyst√™puj¬Ī g¬≥√≥wnie kwiaty rurkowe, kwiat√≥w j√™zyczkowych przewa¬Ņnie brak. Kwiaty rurkowe s¬Ī 5-z¬Ībkowe, zielono¬Ņ√≥¬≥tego koloru. Kwitnie od czerwca do sierpnia.
Owoc
Nie¬≥upki brunatnoszarego koloru o szeroko¬∂ci ok. 0,5 mm i d¬≥ugo¬∂ci 2 mm, posiadaj¬Īce po bokach ciemniejsze, ¬Ņywiczne smu¬Ņki. Od wewn¬Ītrz maj¬Ī 4 ¬Ņeberka, na szczyciekr√≥tki r¬Ībek. Jego nasiona s¬Ī bardzo odporne na mr√≥z i susz√™ (m.in. dzi√™ki ¬Ņywicznym smu¬Ņkom).

Zastosowanie:

Ro¬∂lina lecznicza: Surowiec zielarski : koszyczki kwiatowe (Anthodium Matricariae discoideae). Zawieraj¬Ī glikozydy, garbniki, goryczki, olejki eteryczne. Dzia¬≥anie : napotne, przeciwzapalne, rozkurczaj¬Īce, podobne do rumianku pospolitego, jednak¬Ņe s¬≥absze. Poniewa¬Ņ rumianek bezpromieniowy zawiera ma¬≥o azulenu, obecnie u¬Ņywa si√™ do tego celu g¬≥√≥wnie rumianku pospolitego. Rumianek bezpromieniowy u¬Ņywany bywa do zwalczania robak√≥w (glista ludzka, w¬≥osog¬≥√≥wka ludzka, owsik ludzki) i wyprysk√≥w na sk√≥rze, pokrzywki, ¬∂wi¬Īdu (zobacz: → linki zewn√™trzne). Zbi√≥r i suszenie : zbiera si√™ koszyczki podczas kwitnienia, suszy pojedyncz¬Ī warstw¬Ī w zacienionym i przewiewnym miejscu. Wysuszone przechowuje si√™ w zamkni√™tych pojemnikach.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Sieczna

£odyga przekrůj : Ob¬≥a

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Kenofit

Terofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),