Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Piêciornik roz³ogowy(( ac: Potentilla reptans)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-06-23
Autor : Pacyfka99 2010-06-23

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¿owych
Rz±d: ró¿owce
Rodzina: ró¿owate
Rodzaj: piêciornik
Gatunek: piêciornik roz³ogowy

Nazewnictwo

Kwitnie od czerwca do wrze¶nia.

Morfologia:

£odyga
Wszystkie nadziemne ³odygi s± p³o¿±ce siê lub podnosz±ce siê. Wyrastaj± z grubego i s³abo rozga³êziaj±cego siê k³±cza. Pêdy zakorzeniaj± siê w wêz³ach (równie¿ kwiatono¶ne). Maj± d³ugo¶æ 30-100 cm, s± pojedyncze, lub s³abo tylko rozga³êzione. Pod ziemi± grube i s³abo rozga³êzione k³±cze.
Li¶cie
D³oniaste, zazwyczaj 5-, czasem 3-listkowe. Blaszka li¶ciowa odwrotnie jajowata, spodem ow³osiona.
Kwiaty
5-p³atkowe, osadzone pojedynczo w k±tach li¶ci na kilkucentymetrowych szypu³kach. Kwiat o ¶rednicy 1,5–2,5 cm.
Owoce
Drobne i ca³kiem nagie nie³upki.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : D³oniastoz³o¿ony

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Prciki : Prêciki wolne

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),