Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Jaskier ostry (Ang: Meadow buttercup,( £ac: Ranunculus acris)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Goslawa
2009-10-27
Autor : Goslawa 2009-10-27

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: jaskier
Gatunek: jaskier ostry

Nazewnictwo

Jest to bylina z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae) wyst√™puje pospolicie na terenie Polski, a tak¬Ņe na terenie ca¬≥ej Europy, Azji, Afryki p¬≥n., spotykany r√≥wnie¬Ņ w Ameryce. Wywar z li¬∂ci by¬≥ stosowany do leczenia wyprysk√≥w sk√≥rnych. Wszystkie jaskry zawieraj¬Ī ranunkulin√™, jest to truj¬Īcy alkaloid, kt√≥ry powoduje ¬∂wi¬Īd, pieczenie sk√≥ry, a po spo¬Ņyciu mog¬Ī wyst¬Īpi√¶ wymioty i zaburzenie akcji serca.

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina wieloletnia o wysoko¬∂ci 30-90 cm. Wczesn¬Ī wiosn¬Ī tworzy rozet√™ li¬∂ci odziomkowych, a nast√™pnie rozga¬≥√™zion¬Ī ¬≥odyg√™ kwiatono¬∂n¬Ī, go¬≥¬Ī lub ow¬≥osion¬Ī. Gatunek nie wytwarzaj¬Īcy roz¬≥ogów jak inne gatunki nale¬Ņ¬Īce do rodzaju.
£odyga
Wzniesiona, rozga¬≥√™ziona i ow¬≥osiona przylegaj¬Īcymi, mi√™kkimi w¬≥oskami.
Li¶cie
Odziomkowe na d¬≥ugich ogonkach, poci√™te na d¬≥ugie, z¬Ībkowane ¬≥atki. Li¬∂cie ¬≥odygowe o mniejszej ilo¬∂ci ¬≥atek i mniejsze.
Kwiaty
¬Įó¬≥te, promieniste. ¬Įó¬≥tawozielony kielich z¬≥o¬Ņony z 5 dzia¬≥ek, korona z 5 b¬≥yszcz¬Īcych p¬≥atków, liczne pr√™ciki i s¬≥upki u¬≥o¬Ņone w linii spiralnej.
Czê¶æ podziemna
K¬≥¬Īcze, z którego wyrastaj¬Ī grube korzenie.
Owoc
Niep√™kaj¬Īce mieszki z krótkim dzióbkiem, zawieraj¬Īce pojedyncze nasiona.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Unerwienie blaszki li∂cia : D¬≥oniasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek trujĪcy

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),