Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Pasternak zwyczajny(( £ac: Pastinaca sativa)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

W dawnych czasach na Podhalu w okresie przedn√≥wka zjadano korzenie dziko rosn¬Īcego pasternaku. Czasami korze√Ī pasternaku nieuczciwi handlowcy sprzedaj¬Ī jako pietruszk√™
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-30
Autor : Pacyfka99 2010-05-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: selerowce
Rodzina: selerowate
Rodzaj: pasternak
Gatunek: pasternak zwyczajny

Nazewnictwo

WYSOKO¦Æ: 30 - 100 cm

SIEDLISKO: Miedze, ¬≥¬Īki, ¬∂mietniska, przydro¬Ņa i pola uprawne. Bardzo pospolita.

Morfologia:

Pokrój
W pierwszym roku wytwarza odziomkow¬Ī rozet√™ wyprostowanych li¬∂ci o wys. ok. 40 cm. W drugim roku wytwarza ¬≥odygi kwiatostanowe o wys. do 100 cm., kanciasto bruzdkowane, u podstawy delikatnie ow¬≥osiona.
Korze√Ī
U dzikich ro¬∂lin cienki i wcze¬∂nie drewniej¬Īcy, u odmian uprawnych gruby, jadalny o charakterze spichrzowym. Kszta¬≥t wyd¬≥u¬Ņony (do 35 cm), o bia¬≥ym, silnie pachn¬Īcym mi¬Ī¬Ņszu.
£odyga
Wzniesiona, o wysoko¶ci 30-100 cm. Jest bruzdowana i krótko ow³osiona.
Li¶cie
Pojedynczo pierzaste; odziomkowe sk¬≥adaj¬Īce si√™ z 4-7 par pod¬≥ugowatych listk√≥w o z¬Ībkowanym brzegu, listek szczytowy tr√≥jklapowy. Li¬∂cie ¬≥odygowe siedz¬Īce, pochwiaste.
Kwiaty
Z¬≥ocisto¬Ņ√≥¬≥te. P¬≥atki korony u nasady zaokr¬Īglone, o t√™pych ko√Īcach, zagi√™tych do ¬∂rodka. Zebrane s¬Ī w 6-20 szypu¬≥kowe baldachy, szypu¬≥ki ow¬≥osione, nier√≥wne, pokryw i pokrywek brak.
Owoc
Jajowatookr¬Īg¬≥a roz¬≥upka, ¬Ņ√≥¬≥tobr¬Īzowej barwy z w¬Īskimi skrzyde¬≥kami brze¬Ņnymi.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina uprawna: kultywar P. sativa subsp. sativa var. sativa jest uprawiany jako warzywo. Jadalny jest gruby, mi√™sisty i s¬≥odki korze√Ī, przypominaj¬Īcy wygl¬Īdem korze√Ī pietruszki. Zawiera du¬Ņo bia¬≥ka, skrobi√™, pektyny i sporo witaminy C (30 mg %). Ro¬∂lina lecznicza: surowcem zielarskim jest korze√Ī pasternaku – Radix Pastinacae i owoc – Fructus Pastinacae. Wytwarza si√™ z niego olejek pasternakowy – Oleum pastinacae. Zawiera furanokumaryny (izopimpinelina, sfondyna, bergapten, imperatoryna), flawonoidy (izoramnatyna, izokwertycyna, rutyna) oraz olejki eteryczne.

ZasiÍg wystÍpowania:

Rodzimy obszar jego wyst√™powania to Europa i cz√™¬∂√¶ Azji (Turcja, Kaukaz i Syberia Zachodnia). Rozprzestrzeni¬≥ si√™ jako gatunek zawleczony w Australii i Nowej Zelandii, Kanadzie, na niekt√≥rych rejonach Afryki, Ameryki Po¬≥udniowej i Azji tropikalnej. W Polsce ro¬∂nie dziko i jest bardzo pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych po¬≥o¬Ņeniach g√≥rskich. Jego odmiana jest tak¬Ņe uprawiana jako warzywo.

Ciekawostki:

W dawnych czasach na Podhalu w okresie przedn√≥wka zjadano korzenie dziko rosn¬Īcego pasternaku. Czasami korze√Ī pasternaku nieuczciwi handlowcy sprzedaj¬Ī jako pietruszk√™

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),