Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Lnica pospolita (Ang: Common Toadflax (Yellow Toadflax, Butter-and-eggs),( £ac: Linaria vulgaris)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-30
Autor : Pacyfka99 2010-05-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: babkowate
Rodzaj: lnica
Gatunek: lnica pospolita

Nazewnictwo

kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia. WYSOKO¬¶√Ü: 20 - 90 cm Ro¬∂nie na glebach sypkich: na polach, na przydro¬Ņach, na nasypach kolejowych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, prosta. Z regu³y nie rozga³êzia siê, czasami tylko w dolnej czê¶ci. Ow³osiona gruczo³owato tylko w czê¶ci kwiatostanowej, poza tym jest naga. Wysoko¶æ 20-90 cm. Ro¶lina wydziela nieco nieprzyjemny zapach.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, g√™ste. Niedu¬Ņe bezogonkowe li¬∂cie (szeroko¬∂√¶ 1,5-4 mm, d¬≥ugo¬∂√¶ 30-50 mm) o kszta¬≥cie równow¬Īskim lub pod¬≥ugowato-lancetowatym. Maj¬Ī sp¬≥aszczone nasady, zaostrzone ko√Īce, s¬Ī szeroko ob¬≥onione, cienkie, 1-3 nerwowe.
Kwiaty
W szczytowej cz√™¬∂ci ¬≥odygi zebrane w g√™ste grono. Wyrastaj¬Ī w k¬Ītach du¬Ņo mniejszych od li¬∂ci przysadek na krótkich szypu¬≥kach i maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ 2-4 cm. Kielich z¬≥o¬Ņony z 4 wolnych, ostro zako√Īczonych dzia¬≥ek i du¬Ņo mniejszy od korony. Korona kwiatu grzbiecista, o jasno¬Ņó¬≥tym kolorze z ciemno¬Ņó¬≥t¬Ī gardziel¬Ī i z ostrog¬Ī. Ostroga jest krótsza od korony i prosta, lub nieco zagi√™ta. Gardziel korony jest ca¬≥kowicie zamkni√™ta przez uwypuklon¬Ī do góry warg√™ doln¬Ī.
Owoc
Krótsza od kielicha, otwieraj¬Īca si√™ z¬Ībkami w górnej cz√™¬∂ci torebka. Zawiera pokryte brodawkami nasiona w kszta¬≥cie kr¬Ī¬Ņka. Jedna ro¬∂lina wytwarza do 30 000 nasion.
Korzenie
Ich d³ugo¶æ dochodzi do 1m.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Unerwienie blaszki li∂cia : R√≥wnoleg¬≥a lub ¬≥ukowata

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Geofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma¬≥a), Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k¬≥osowy), (Tr√™downik oskrzydlony), (Tr√™downik omszony), Tr√™downik bulwiasty(Tr√™downik bulwiasty), Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Vlasbekje - Linaria vulgaris - Common Toadflax
ZdjÍciaRODZINA Scrophulariaceae (tr√™dnikowate) -ilo∂ś 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¬Ņankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¬¶wietlik wypr√™¬Ņony),