Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:4
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
WiesioÂłek dwuletni(( Łac: Oenothera biennis)
-
Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-06-02
Autor : Pacyfka99 2010-06-02

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad róÂżowych
RzÂąd: mirtowce
Rodzina: wiesioÂłkowate
Rodzaj: wiesioÂłek

Nazewnictwo

WÂłoski (waÂżne przy oznaczaniu) sÂą Âłukowate i spiczaste z waÂłeczkowatymi lub stoÂżkowymi, wielokomĂłrkowymi brodawkami w nasadzie. LiÂście majÂą czerwone nerwy (nie dotyczy to okazĂłw rosnÂących w miejscach zacienionych, oraz jesiennych). Kielich 4-krotny o dziaÂłkach dÂłuÂższych od pÂłatkĂłw korony, 4 duÂże pÂłatki korony o dÂługoÂści 20-30 mm i wyraÂźnie szersze, niÂż dÂłuÂższe.

Morfologia:

Uwagi
Gatunki wiesioÂłka sÂą bardzo trudne do odróÂżnienia, tworzÂą teÂż liczne mieszaĂące. Do prawidÂłowego oznaczenia gatunku naleÂży znaĂŚ m.in. siedlisko, w którym dana roÂślina rosÂła, barwĂŞ gÂłównych nerwów na liÂściach, zabarwienie wierzchoÂłka Âłodygi i pÂączków, stosunek dÂługoÂści pÂłatków do szerokoÂści, budowĂŞ wÂłosków.
ÂŁodyga
Pojedyncza, wzniesiona, o wysokoÂści 50-100 (150) cm, owÂłosiona. Przed kwitnieniem nie zgina siĂŞ. Rodzaj jej owÂłosienia jest waÂżnÂą cechÂą przy rozróÂżnianiu gatunków. WÂłoski sÂą Âłukowate i spiczaste z waÂłeczkowatymi lub stoÂżkowymi, wielokomórkowymi brodawkami w nasadzie.
LiÂście
LiÂście odziomkowe krótkoogonkowe, odwrotnie jajowate, tĂŞpo zakoĂączone, przylegajÂące do ziemi. LiÂście Âłodygowe krótkoogonkowe, podÂługowatolancetowate. MajÂą czerwone nerwy (nie dotyczy to okazów rosnÂących w miejscach zacienionych, oraz jesiennych).
Kwiaty
ÂŻóÂłte, zebrane w silnie ogruczolony kwiatostan. Kielich 4-krotny o dziaÂłkach dÂłuÂższych od pÂłatków korony, 4 duÂże pÂłatki korony o dÂługoÂści 20-30 mm i wyraÂźnie szersze, niÂż dÂłuÂższe. PÂączki kwiatowe zielone, o dziaÂłkach doÂłem stykajÂących siĂŞ.
Owoc
WÂąska, podÂłuÂżnie jajowata torebka otwierajÂąca siĂŞ 4 klapami.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Gatunek leczniczy

Kenofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Onagraceae (wiesioÂłkowate) -ilość 7
Chamaenerion angustifoliu(WierzbĂłwka kiprzyca), Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa), Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata), Epilobium montanum(Wierzbownica gĂłrska), Circaea lutetiana(Czartawa pospolita), Oenothera biennis(WiesioÂłek dwuletni), Epilobium palustre(Wierzbownica bÂłotna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Wiesiołek
ZdjęciaRODZINA Onagraceae (wiesioÂłkowate) -ilość 7
Chamaenerion angustifoliu(WierzbĂłwka kiprzyca),
Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa),
Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata),
Epilobium montanum(Wierzbownica gĂłrska),
Circaea lutetiana(Czartawa pospolita),
Oenothera biennis(WiesioÂłek dwuletni),
Epilobium palustre(Wierzbownica bÂłotna),