Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Aster gaw√™dka (Ang: Mountain arnica, (Du: Berg-Aster, £ac: Aster amellus)
-
Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-01-30
Autor : Pacyfka99 2010-01-30

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: astrowce
Rodzina: astrowate
Podrodzina: Asteroideae
Rodzaj: aster
Gatunek: aster gawêdka

Nazewnictwo

Aster gaw√™dka (Aster amellus) – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny astrowatych.

Morfologia:

£odyga
Wysoko¬∂√¶ do 60 cm, sztywna, wzniesiona i szorstko ow¬≥osiona, zwykle nie rozga¬≥√™ziona. Pod ziemi¬Ī rozga¬≥√™zione k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Li¶cie dolne ³opatkowe, górne lancetowate. Wszystkie li¶cie 3-nerwowe, i szorstko ow³osione.
Kwiaty
Koszyczki o ¬∂rednicy 3,5-5 cm, zebrane w baldachogroniaste kwiatostany. Okrywa koszyczka z¬≥ozona z kilku szereg√≥w listk√≥w. Brze¬Ņne kwiaty j√™zyczkowate ¬Ņe√Īskie, zwykle fioletowe, rzadziej bia¬≥e. Maj¬Ī d¬≥ugi j√™zyczek i kr√≥tk¬Ī, bia¬≥aw¬Ī rurk√™. Wewn√™trzne kwiaty rurkowate, obup¬≥ciowe ¬Ņ√≥¬≥te.
Owoc
Nie³upki o d³ugo¶ci 3-4 mm z puchem kielichowym.

Biologia i ekologia:

Siedlisko:¬†miejsca nas¬≥onecznione, suche, gleby ¬Ņyzne, bogate w wap√Ī. Ro¬∂nie na s¬≥onecznych wzg√≥rzach, ska¬≥ach, w widnych zaro¬∂lach. Gatunek kserotermiczny.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Cirsio-Brachypodion pinnati, Ass. Inuletum ensifoliae.
Liczba chromosomów: 2n= 18 (36,54).
Mrozoodporno¶æ: nie zimuje w gruncie, najlepiej uprawiaæ w donicach i przed nadej¶ciem mrozów przenie¶æ do ch³odnego pomieszczenia z dostêpem ¶wiat³a
Rozmna¬Ņanie: przez podzia¬≥ w okresie wiosny (kwiecie√Ī, maj) lub ewentualnie przez sadzonki pobierane w maju.
Okres kwitnienia: lipiec do wrzesie√Ī
Ro¶lina uprawiana:tak
Stanowisko: s³oneczne
Wymagania wodne: gleba umiarkowanie wilgotna
Odczyn gleby: zasadowy
Typ gleby: piaszczysta
Mrozoodporno¶æ: 5 grupa -28,8 do -23,4
Liczba ro¬∂lin na m²: 7

Zastosowanie:

Ro¬∂lina ozdobna uprawiana na kwiaty ci√™te i na rabatach. W ogrodnictwie uzyskano wiele r√≥¬Ņnobarwnych kultywar√≥w, m.in.: 'King George' o ciemnofioletowych kwiatach, 'Violet Quen' o jasnofioletowych kwiatach, czy 'Sonia' o jaskrawor√≥¬Ņowych kwiatach.
Sposób uprawy
Przez podzia¬≥ w okresie wiosny (kwiecie√Ī, maj) lub ewentualnie przez sadzonki pobierane w maju. Co 4 – 5 lat wymaga rozsadzania, gdy¬Ņ bry¬≥a korzeniowa nadmiernie zag√™szcza si√™. Ro¬∂lina w Polsce w pe¬≥ni mrozoodporna (strefy mrozoodporno¬∂ci 3-9).
Wymaga gleby ¬Ņyznej, lekkiej, wapiennej oraz s¬≥onecznego stanowiska. Podczas suszy ro¬∂liny nale¬Ņy podlewa√¶, wymagaj¬Ī r√≥wnie¬Ņ zasilania nawozami.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w stanie dzikim w Europie i zachodniej Syberii. W Polsce przebiega p√≥¬≥nocna granica zasi√™gu tego gatunku. Wyst√™puje na Roztoczu, Wy¬Ņynie Lubelskiej i Wy¬Ņynie Ma¬≥opolskiej, w dorzeczu Wis¬≥y oraz na Pomorzu Wschodnim. Izolowane stanowisko astra gaw√™dki znajduje si√™ w B¬Īczalu G√≥rnym na jednej z tamtejszych zarastaj¬Īcych polan. Poza tymi obszarami wyst√™puje tylko na pojedynczych stanowiskach.

Ro¬∂nie na s¬≥onecznych wzg√≥rzach, ska¬≥ach, w widnych zaro¬∂lach, na Roztoczu, Wy¬Ņynie Lubelskiej i Wy¬Ņynie Ma¬≥opolskiej, w dorzeczu Wis¬≥y oraz na Pomorzu Wschodnim.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat jêzykowaty

Budowa kwiatka : Kwiat rurkowaty

Budowa kwiatka : Kwiaty brze¬Ņne j√™zyczkowate. Kwiaty ¬∂rodkowe rurkowate

Typ Kwiatostanu : Baldachogrono

Typ Kwiatostanu : Koszyczek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : ¬£opatkowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Stanowisko s≥oneczne

Na narabaty

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity), Bellis perennnis(Stokrotka pospolita), Aster amellus(Aster gaw√™dka), Artemisia vulgaris(Bylica pospolita), Picris hieracioides(Goryczel jastrz√™bcowaty), Arctium lappa(¬£opian wi√™kszy), Arctium tomentosum(¬£opian paj√™czynowaty), Solidago canadiensis(Naw¬≥o√¶ kanadyjska), Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)), bifidum(Jastrz√™biec siny), Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny), Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny), Solidago virgaurea(Naw¬≥o√¶ pospolita), Tussilago farfara(Podbia¬≥ pospolity), Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)), Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny), Matricaria inodora(Maruna bezwonna), Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity), Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa), Centaurea cyanus(Chaber b¬≥awatek), Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny), Anthemis arvensis(Rumian polny), Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski), Carduus acanthoides(Oset nastroszony), Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty), Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty), Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy), Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik), Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona), Hieracium umbellatum(Jastrz√™biec baldaszkowaty), Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy), Lapsana communis(¬£oczyga pospolita), Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy), Mycelis muralis(Sa¬≥atnik le¬∂ny), Senecio jacobaea(Starzec jakubek), Senecio vernalis(Starzec wiosenny), Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy), Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe), Arnica montana(Arnika g√≥rska, kupalnik g√≥rski), Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ), Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity), Calendula officinalis(Nagietek lekarski), Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y), Artemisia absinthium(Bylica pio¬≥un), Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga¬≥√™ziaste), Helianthus tuberosus(S¬≥onecznik bulwiasty), Artemisia campestris(Bylica polna), Carlina acaulis(Dziewi√™√¶si¬≥ bez¬≥odygowy), Carlina onopordifolia(Dziewi√™√¶si¬≥ pop¬≥ocholistny), Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny), Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec), Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty), Artemisia annua(Bylica roczna), Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy), Antennaria dioica (Ukwap dwupienny), Bidens tripartita(Uczep tr√≥jlistkowy), Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska), Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¬∂na), Gnaphalium uliginosum(Szarota b¬≥otna), Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa), Helianthus annuus(S¬≥onecznik zwyczajny), Serratula tinctoria(Sierpik barwierski), Aposeris foetida(Sa¬≥atnica le¬∂na),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Asteroideae (astrowe [rurkokwiatowe]) -ilo∂ś 63
Achillea millefolium(Krwawnik pospolity),
Bellis perennnis(Stokrotka pospolita),
Aster amellus(Aster gawêdka),
Artemisia vulgaris(Bylica pospolita),
Picris hieracioides(Goryczel jastrzêbcowaty),
Arctium lappa(£opian wiêkszy),
Arctium tomentosum(£opian pajêczynowaty),
Solidago canadiensis(Naw³oæ kanadyjska),
Solidago gigantea(Naw¬≥o√¶ olbrzymia(p√≥¬ľna)),
bifidum(Jastrzêbiec siny),
Sonchus oleraceus(Mlecz zwyczajny),
Senecio vulgaris(Starzec zwyczajny),
Solidago virgaurea(Naw³oæ pospolita),
Tussilago farfara(Podbia³ pospolity),
Erigeron canadensis(Przymiotno kanadyjskie (Konyza kanadyjska)),
Lycopsis arvensis(Krzywoszyj polny),
Matricaria inodora(Maruna bezwonna),
Matricaria chamomilla(Rumianek pospolity),
Galinsoga parviflora cav.(¬Į√≥¬≥tlica drobnokwiatowa),
Centaurea cyanus(Chaber b³awatek),
Cirsium arvense(Ostro¬Ņe√Ī polny),
Anthemis arvensis(Rumian polny),
Centaurea rhenana(Chaber nadre√Īski),
Carduus acanthoides(Oset nastroszony),
Cirsium vulgare(Ostro¬Ņe√Ī lancetowaty),
Eupatorium cannabinum(Sadziec konopiasty),
Centaurea jacea(Chaber ¬≥¬Īkowy),
Centaurea scabiosa(Chaber driakiewnik),
Galinsoga ciliata(¬Į√≥¬≥tlica ow¬≥osiona),
Hieracium umbellatum(Jastrzêbiec baldaszkowaty),
Tragopogon pratensis(Kozibr√≥d ¬≥¬Īkowy),
Lapsana communis(£oczyga pospolita),
Inula britannica(Oman ¬≥¬Īkowy),
Mycelis muralis(Sa³atnik le¶ny),
Senecio jacobaea(Starzec jakubek),
Senecio vernalis(Starzec wiosenny),
Chamomilla suaveolens (Matricaria discoidea)(Rumianek bezpromieniowy),
Helichrysum arenarium(Kocanki piaskowe),
Arnica montana(Arnika górska, kupalnik górski),
Ambrosia psilostachya(Ambrozja zachodnia ),
Tanacetum vulgare(Wrotycz pospolity),
Calendula officinalis(Nagietek lekarski),
Petasites albus(Lepi√™¬Ņnik bia¬≥y),
Artemisia absinthium(Bylica pio³un),
Erigeron ramosus Walters(Przymiotno ga³êziaste),
Helianthus tuberosus(S³onecznik bulwiasty),
Artemisia campestris(Bylica polna),
Carlina acaulis(Dziewiêæsi³ bez³odygowy),
Carlina onopordifolia(Dziewiêæsi³ pop³ocholistny),
Leucanthemum waldsteinii(Jastrun okr¬Īg¬≥olistny),
Achillea ptarmica(Krwawnik kichawiec),
Echinops sphaerocephalus(Przegorzan kulisty),
Artemisia annua(Bylica roczna),
Scorzonera purpurea(W√™¬Ņymord stepowy),
Antennaria dioica (Ukwap dwupienny),
Bidens tripartita(Uczep trójlistkowy),
Leontopodium alpinum(Szarotka alpejska),
Gnaphalium sylvaticum(Szarota le¶na),
Gnaphalium uliginosum(Szarota b³otna),
Senecio fuchsi(Starzec Fuchsa),
Helianthus annuus(S³onecznik zwyczajny),
Serratula tinctoria(Sierpik barwierski),
Aposeris foetida(Sa³atnica le¶na),