Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szczawik zaj√™czy (Ang: Common Wood-sorrel ,( £ac: Oxalis acetosella)
-
Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-21
Autor : Pacyfka99 2010-05-21

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: szczawikowce
Rodzina: szczawikowate
Rodzaj: szczawik
Gatunek: szczawik zajêczy

Nazewnictwo

Kwitnie od kwietnia do maja, czasem jesieni¬Ī.


1.SIEDLISKO: Cieniste lasy szpilkowe i mieszane, zaro¶la.


2.Ro¬∂nie na glebie ¬Ņyznej, nieco kwa¬∂nej: w cienistych lasach li¬∂ciastych i mieszanych. WYSOKO¬¶√Ü: 8 - 15 cm Ro¬∂lina lecznicza -Surowiec zielarski: li¬∂cie i kwiatostan -Sk¬≥ad chemiczny: zawiera du¬Ņe ilo¬∂ci kwa¬∂nego szczawianu potasowego -Dzia¬≥anie: w¬≥a¬∂ciwo¬∂ci moczop√™dne, a tak¬Ņe jako ¬ľr√≥d¬≥o witaminy C. -Stosowanie: przyk¬≥ada√¶ st¬≥uczone li¬∂cie na rany . W stanach zapalnych dzi¬Īse¬≥, ¬Ņu√¶ ¬∂wie¬Ņe li¬∂cie. Nap√≥j ze ¬∂wie¬Ņych li¬∂ci obni¬Ņa gor¬Īczk√™ i dzia¬≥a moczop√™dnie oraz uzupe¬≥nia niedob√≥r witaminy C. -Zbi√≥r i suszenie: li¬∂cie zbiera si√™ na wiosn√™ i wczesnym latem. Suszy si√™ w warunkach naturalnych. *Nie nale¬Ņy go spo¬Ņywa√¶ przy chorobach nerek, dr√≥g moczowych i gru¬ľlicy *Du¬Ņe dawki mog¬Ī mie√¶ dzia¬≥anie toksyczne. Domena: eukarionty Kr√≥lestwo: ro¬∂liny Klad: ro¬∂liny naczyniowe Klad: ro¬∂liny nasienne Klasa: okrytonasienne Klad: klad r√≥¬Ņowych Rz¬Īd: szczawikowce Rodzina: szczawikowate Rodzaj: szczawik Gatunek: szczawik zaj√™czy

Morfologia:

Pokrój
Drobna bylina, osi¬Īgaj¬Īca 8-15 cm wysoko¬∂ci.
£odyga
Cienka, pe¬≥zaj¬Īca, posiada ¬≥uskowate i cienkie roz¬≥ogi.
Li¶cie
Trójlistkowe, cienkie, d¬≥ugoogonkowe, przypominaj¬Ī swym wygl¬Īdem li¬∂cie koniczyny. Wszystkie odziomkowe, odwrotnie sercowate z krótkimi ogonkami.
Kwiaty
Kwiaty promieniste o symetrii 5-krotnej. Pojedyncze, d¬≥u¬Ņsze od li¬∂ci, pi√™ciop¬≥atkowe, delikatne, p¬≥atki bia¬≥e, zwykle czerwono ¬Ņy¬≥kowane z ¬Ņó¬≥t¬Ī plamk¬Ī u nasady. Trafiaj¬Ī si√™ okazy o ró¬Ņowych kwiatach. Dzia¬≥ki kielicha krótkie, zros¬≥e nieco u nasady, pojedynczy s¬≥upek z g¬≥ówkowatym znamieniem i 10 pr√™cików.
Owoce
Wyd¬≥u¬Ņona, naga, 5-kanciasta torebka. Nasiona jajowate o zaostrzonych ko√Īcach.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona kó³kowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Oxalidaceae (szczawikowate) -ilo∂ś 2
Oxalis stricta(Szczawik ¬Ņ√≥¬≥ty), Oxalis acetosella(Szczawik zaj√™czy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Szczawik zaj√Ą‚ĄĘczy
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Oxalidaceae (szczawikowate)

- Geofit
- Blaszki li∂cia sercowate
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia nieparzystopierzastoz≥oŅony


RODZINA Oxalidaceae (szczawikowate) -ilo∂ś 2
Oxalis stricta(Szczawik ¬Ņ√≥¬≥ty),
Oxalis acetosella(Szczawik zajêczy),