Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:5
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
KÂłobuczka pospolita(( Łac: Torilis japonica)
-
Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-21
Autor : Pacyfka99 2010-05-21

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
RzÂąd: selerowce
Rodzina: selerowate
Rodzaj: kÂłobuczka
Gatunek: kÂłobuczka pospolita

Nazewnictwo

Kwitnie: od lipca do wrzeÂśnia


RoÂśnie na glebie mineralnej: w gajach, ogrodach, zaroÂślach.

Morfologia:

ÂŁodyga
Wzniesiona, wysokoœÌ 30 – 120 cm, rozga³êziona, owÂłosiona.
LiÂście
Pierzaste o odcinkach wyd³u¿onych lub owalnych, z¹bkowane i g³êboko wciête.
Kwiaty
BiaÂłe lub róÂżowe, skupione w baldachach.
Owoce
RozÂłupnie.
Biotop, wymagania

RoÂśnie w lasach, zaroÂślach, ÂżywopÂłotach, na miejscach cienistych. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Torilidetum japonicae[3]. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Baldach zÂłoÂżony

Stopień złożenia liścia : NieparzystopierzastozÂłoÂżone

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec SierpieĂą WrzesieĂą

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leœna), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel leœny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leÂśna),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(KÂłobuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(ÂŻankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(ArcydziĂŞgiel litwor, DziĂŞgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(DziĂŞgiel leÂśny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(KropidÂło wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiĂŞksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(FenkuÂł wÂłoski(koper wÂłoski)),
Peucedanum palustre(Gorysz bÂłotny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),