Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Trybula leÂśna(( Łac: Anthriscus sylvestris)
-
Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-08-11
Autor : Pacyfka99 2010-08-11

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
RzÂąd: selerowce
Rodzina: selerowate
Rodzaj: trybula
Gatunek: trybula leÂśna

Nazewnictwo


Trybula leÂśna (Anthriscus sylvestris L.) – gatunek roÂśliny nale¿¹cy do rodziny selerowatych.


Morfologia:

Kwiaty
Kwiatostan zÂłoÂżony – kwiaty zebrane w baldaszki. BiaÂłokwiatowy baldach ma 8-15 szypuÂł. Pokryw brak, ale poszczególne baldaszki majÂą pokrywki skÂładajÂące siĂŞ z 4-8 maÂłych listków z orzĂŞsionym brzegiem. Jest roÂślinÂą miododajnÂą.
Owoc
Z wierzchu gÂładkie i lÂśniÂące, majÂą 5-10 mm dÂługoÂści. SzypuÂłka zawsze jest krótsza od owocu.
ÂŁodyga
Rowkowata, dêta, kanciasta, do³em ow³osiona, ulistniona. WysokoœÌ 60-150 cm.
LiÂście
Podwójnie, lub potrójnie pierzaste. Zarówno w dolnej czĂŞÂści, jak i wzdÂłuÂż nerwów, krótko owÂłosione.

Biologia i ekologia:

RoÂślina jednoroczna. RoÂśnie na obrzeÂżach lasów, przy drogach, na ³¹kach oraz w wilgotnych zaroÂślach i miejscach ruderalnych. Jest roÂślinÂą wskaÂźnikowÂą dla siedlisk bogatych w azot. W zwiÂązku z eutrofizacjÂą siedlisk (m.in. w zwiÂązku z nawoÂżeniem gnojowicÂą uÂżytków rolnych) gatunek ten rozprzestrzenia siĂŞ. CzĂŞsto tworzy rozlegÂłe skupienia, w których dominuje. Gatunek charakterystyczny dla zespoÂłu Anthriscetum sylvestris z klasy Artemisietea vulgaris[3]. Owadopylne kwiaty kwitnÂą od maja do sierpnia.

Zasięg występowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony. WystĂŞpuje w Azji, Afryce i Europie[2]. W Polsce jest pospolity.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopień złożenia liścia : ZÂłoÂżony

Wygląd blaszki liścia : ZÂąbkowany

Unerwienie blaszki liścia : Pierzasta

Łodyga przekrój : Wielo kanciasta

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec SierpieĂą

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leœna), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K³obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¯ankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dziêgiel leœny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wiêksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b³otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 2

Dodaj komentarz.


GoœÌ (Saturday July 27, 2013 00:45)

Dzieki jutro sie tym zajmĂŞ

GoœÌ (Saturday July 27, 2013 00:03)

na zdjĂŞciach baldachĂłw jest marchew - nie trybula!Cow Parsley - anthriscus sylvestrus - Fluitenkruid
ZdjęciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilość 24
Anthriscus sylvestris(Trybula leÂśna),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(KÂłobuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(ÂŻankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(ArcydziĂŞgiel litwor, DziĂŞgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(DziĂŞgiel leÂśny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(KropidÂło wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiĂŞksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(FenkuÂł wÂłoski(koper wÂłoski)),
Peucedanum palustre(Gorysz bÂłotny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop³och ³¹kowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),