Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:2
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Gwiazdnica wielkokwiatowa (Ang: Addersmeat (Greater Stitchwort),( Łac: Stellaria holostea)
-
KwiecieĂą Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-19
Autor : Pacyfka99 2010-05-19

Domena: eukarionty
Królestwo: roÂśliny
Klad: roÂśliny naczyniowe
Klad: roÂśliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
RzÂąd: goÂździkowce
Rodzina: goÂździkowate
Rodzaj: gwiazdnica
Gatunek: gwiazdnica wielkokwiatowa

Nazewnictwo

Kwitnie stopniowo od koĂąca kwietnia do poczÂątku czerwca

Morfologia:

Pokrój
RoÂślina zielna, tworzy luÂźnÂą darĂą. Wytwarza zarówno Âłodygi kwiatowe, jak i pÂłonne.
ÂŁodyga
ÂŁodyga pÂłonna dosyĂŚ krótka, Âłodyga kwiatowa czterokanciasta, wspiera siĂŞ rozczapierzonymi liœÌmi, o szorstkich kantach, caÂłoœÌ dÂługoÂści 10–40 cm, rozwidla siĂŞ do 3 razy. K³¹cze cienkie, czoÂłgajÂące siĂŞ.
LiÂście
NaprzeciwlegÂłe, wÂąskolancetowate, ostro zakoĂączone, u nasady nieco zroÂśniĂŞte, siedzÂące, sztywne, o szerokoÂści 5–7 mm, dÂługoÂści 40–70 mm, barwie trawiastozielonej. Brzeg i spód blaszki liÂściowej jest szorstki.
Kwiaty
Zebrane w luÂźne kwiatostany – skÂąpokwiatowe wierzchotki dwuramienne. SzypuÂłki kwiatowe cienkie, delikatnie owÂłosione, dÂługie i odstajÂące. Kielich jajowaty, o lancetowatych, zaostrzonych dziaÂłkach, skÂłada siĂŞ z 5 pÂłatków korony do poÂłowy dwudzielnych[2]. PÂłatki korony biaÂłe, dÂługoÂści 6–12 mm, dwukrotnie dÂłuÂższe od dziaÂłek kielicha, rozciĂŞte sercowato do poÂłowy. Kwiaty o Âśrednicy 2–3 cm. Pojedynczy sÂłupek z 3 znamionami, 10 prĂŞcików.
Owoc
Torebka, otwiera siĂŞ szeÂścioma klapami. Nasiona delikatnie brodawkowane.

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Budowa płatka : G³êboko wciĂŞte

Typ Kwiatostanu : Wierzchotka

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Lancetowate

Łodyga przekrój : Czterokanciasta

Ogonek liścia : SiedzÂący

Pręciki : PrĂŞciki wolne

Kolor : BiaÂły

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj Czerwiec

Chamefit zdrewniały

-
RODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¹kol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Koœcienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¿ylinek trójnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozdêta), Silene nutans(Lepnica zwis³a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(GoŸdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(GoŸdzik kartuzek), Dianthus deltoides(GoŸdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(GoŸdzik lœni¹cy), Dianthus gratianopolitanu(GoŸdzik siny), Dianthus plumarius(GoŸdzik postrzêpiony), Gypsophila repens(£yszczec rozes³any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¹g pospolity), Silene baccifera (Wy¿pin jagodowy), Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki), Amaranthus lividus(Szar³at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaRODZINA Caryophyllaceae (goÂździkowate) -ilość 36
Melandrium album(Bniec biaÂły, Lepnica biaÂła),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(KÂąkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(GipsĂłwka polna, ÂŁyszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bezÂłodygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(KoÂścienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(MoÂżylinek trĂłjnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdĂŞta),
Silene nutans(Lepnica zwisÂła),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(GoÂździcznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(GoÂździk kartuzek),
Dianthus deltoides(GoÂździk kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(GoÂździk lÂśniÂący),
Dianthus gratianopolitanu(GoÂździk siny),
Dianthus plumarius(GoÂździk postrzĂŞpiony),
Gypsophila repens(ÂŁyszczec rozesÂłany),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(ZawciÂąg pospolity),
Silene baccifera (WyÂżpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrzeœnia pobrze¿na  ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(SzarÂłat szorstki),
Amaranthus lividus(SzarÂłat siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),