Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Bluszczyk kurdybanek (Ang: Ground-ivy, (Du: Gundermann, £ac: Glechoma hederacea)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

Wi¬Īzano z nim wiele przesadów , mia¬≥ odp√™dza√¶ czarownice, zapobiega√¶ rzucaniu uroku na krowy.(1)
Avatar


Autor : Goslawa
2010-05-12
Autor : Goslawa 2010-05-12

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: bluszczyk
Gatunek: bluszczyk kurdybanek

Nazewnictwo


Bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.), zwany te¬Ņ zwyczajowo bluszczykiem ziemnym, kurdybankiem, ob¬≥o¬Ņnikiem – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny jasnotowatych(Lamiaceae) dawnij nazywanej wargowe(Labiatae). Wyst√™puje w ca¬≥ej Europie, w umiarkowanych strefach Azji, na Syberii, zadomowiony tak¬Ņe w Ameryce P√≥¬≥nocnej gdzie jest gatunkiem zawleczonym. Pospolity na ca¬≥ym obszarze Polski.


Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina wysoko¬∂ci 10-20 cm, z d¬≥ugimi pe¬≥zaj¬Īcymi roz¬≥ogami, ¬≥atwo zakorzeniaj¬Īcymi si√™.
£odyga
Podnosz¬Īca si√™, sporadycznie ow¬≥osiona lub naga, rozga¬≥√™ziona, kanciasta i mi√™kka, z d¬≥ugimi (do 1 m) ulistnionymi roz¬≥ogami.
Li¶cie
Zimotrwa¬≥e, naprzeciwleg¬≥e, d¬≥ugo¬∂ci 1-3 cm, sercowato okr¬Īg¬≥awe lub nerkowate, z karbowanym brzegiem. Na spodniej stronie blaszki cz√™sto fioletowoczerwone.
Kwiaty
Osadzone po 2-4 w k¬Ītach li¬∂ci, kr√≥tkoszypu¬≥kowe. Kielich rurkowaty, niewyra¬ľnie dwuwargowy, korona niebieskofioletowa do czerwonawej, sporadycznie bia¬≥a, z w¬≥oskami w gardzieli. G√≥rna warga dwuklapowa, dolna trzyklapowa. Posiada dwa rodzaje kwiat√≥w – obok kwiat√≥w obup¬≥ciowych wyst√™puj¬Ī kwiaty ¬Ņe√Īskie z pr¬Ītniczkami[3].
Owoce
Roz¬≥upnia rozpadaj¬Īca si√™ na 4 roz¬≥upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Zakwita w drugim roku ¬Ņycia, kwitnie od kwietnia do czerwca, zapylany jest przez owady. Nasiona rozsiewane s¬Ī przez mr√≥wki (myrmekochoria). W ¬∂rodkowej Europie wyst√™puje od ni¬Ņu po regiel dolny, w obszarze o klimacie suboceanicznym. Preferuje gleby zasobne w sk¬≥adniki mineralne, szczeg√≥lnie azot. Ro¬∂nie w zaro¬∂lach, przydro¬Ņach, na ¬≥¬Īkach i skrajach p√≥l. W uprawach rolnych, szczeg√≥lnie w ogrodach jest pospolitym chwastem. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla O. Glechometalia.

Zastosowanie:

Zastosowanie
Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski – ziele bluszczyku (Herba Hederae terrestris syn. Herba Glechomae).
Sk¬≥ad chemiczny – ziele zawiera do 0,03% olejku eterycznego(pinokamfen, menton, pulegon,germakren, mircen), zwi¬Īzki seskwiterpenowe (gechomafuran, gechomanolid),zwi¬Īzki triterpenowe, w tym kwas oleanolowy i ursolowy,fonolokwasy(rozmaryn,kawowy,ferulowy),flawonoidy pochodne apigeniny,lufeoliny i kwarcetyny(1) do 7% garbników, cholin√™, substancj√™ goryczkow¬Ī – glechomin√™, saponiny, ¬Ņywice, sole mineralne.
Dzia¬≥anie – ziele stosowane przeciw zatruciu o¬≥owiem, w medycynie ludowej w postaci naparu stosowany przy przewlek¬≥ych nie¬Ņytach dróg oddechowych, astmie, przeciw bólom ¬Ņo¬≥¬Īdka, przy schorzeniach p√™cherza i kamicy nerkowej. Zewn√™trznie u¬Ņywany do przemywania ran i w chorobach skóry, ze wzgl√™du na delikatne dzia¬≥anie ¬∂ci¬Īgaj¬Īce, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.Ziele stosowana w mieszankach przy lczeniu chorób w¬Ītroby i kamicy ¬Ņó¬≥ciowej.
Ro¶lina przyprawowa Рstosowany jako przyprawa.
Ro¬∂lina miododajna – miód z bluszczyku jest jasno¬Ņó¬≥ty.
Ro¬∂lina ozdobna. Uprawiany jest g¬≥ównie jako ro¬∂lina okrywowa, rozrasta si√™ bowiem szybko, jego p√™dy ¬≥atwo ukorzeniaj¬Ī si√™ i dobrze znosi zacienienie.

ZasiÍg wystÍpowania:

Dziko ro¶nie w wiêkszo¶ci krajów Europy i Azji w Polsce pospolity w lasach li¶ciastych, w siedliskach ruderalnych, w zbiorowiskach trawiastych.

Ciekawostki:

Wi¬Īzano z nim wiele przesadów , mia¬≥ odp√™dza√¶ czarownice, zapobiega√¶ rzucaniu uroku na krowy.(1)

Przypisy:

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Nerkowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowato okr¬Īg¬≥y

Kszta≥t blaszki li∂cia : Okr¬Īg¬≥o nerkowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Gatunek jadalny

Gatunek leczniczy

Ro∂lina okrywowa

Ro∂lina miododajna

Ro∂lina uprawiana

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


W≥a∂ciwo∂ci ro∂liny


AstmaBagno zwyczajne
Bielu√Ī dzi√™dzierzawa
Bluszczyk kurdybanek
Czerniec gronkowy
Biedrzeniec wielki
BiegunkiBluszczyk kurdybanek
Bodziszek cuchn¬Īcy
Grzybie√Ī bia¬≥y
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Barszcz zwyczajny
B√≥l ¬Ņo¬≥¬ĪdkaBluszczyk kurdybanek
Choroby przewodu pokarmowegoBabka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Goryczka troje¶ciowa
Gorczyca bia³a
Dziewiêæsi³ bez³odygowy
Dyptam jesionolistny
Dziewiêæsi³ pop³ocholistny
Bobrek trójlistkowy
Choroby w¬ĪtrobyBluszczyk kurdybanek
Dzia¬≥anie zapieraj¬ĪceBluszczyk kurdybanek
Mak lekarski
HemoroidyBluszczyk kurdybanek
Kamienica ¬Ņ√≥¬≥ciowaBluszczyk kurdybanek
Pobudza wydzielanie sok√≥w ¬Ņo¬≥¬ĪdkowychArcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor
Bluszczyk kurdybanek
Chmiel zwyczajny
Czosnek nied¬ľwiedzi
Bobrek trójlistkowy
Chrzan pospolity
PrzeciwzapalneArnika górska, kupalnik górski
Babka lancetowata, babka w¬Īskolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bluszczyk kurdybanek
Gorczyca bia³a
Przemywanie ranBluszczyk kurdybanek
Regeneruj¬Īco na b¬≥on√™ ¬∂luzow¬Ī przewodu pokarmowegoBluszczyk kurdybanek
Regeneruj¬Īco na sk√≥r√™Bluszczyk kurdybanek
U¬≥atwia przep¬≥yw ¬Ņ√≥¬≥ciBluszczyk kurdybanek
Zatrucie o³owiemBluszczyk kurdybanek

RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),