Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Zdroj√≥wka rutewkowata(( £ac: Isopyrum thalictroides)
-
Marzec Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-11
Autor : Pacyfka99 2010-05-11

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: jaskrowce
Rodzina: jaskrowate
Rodzaj: zdrojówka
Gatunek: zdrojówka rutewkowata

Nazewnictwo

Polsce ro¬∂lina ¬∂rednio pospolita, wyst√™puje g¬≥√≥wnie w Polsce centralnej i wschodniej, w Polsce zachodniej wyst√™puje bardzo rzadko. ¬£odyga wzniesiona, nierozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, do¬∂√¶ gruba, o wysoko¬∂ci do 30 cm, do¬≥em bezlistna. Li¬∂cie s¬Ī ciemnozielone, podw√≥jnie tr√≥jsieczne. Kwiaty drobne, wyrastaj¬Ī pojedynczo w k¬Ītach g√≥rnych li¬∂ci na d¬≥ugich szypu¬≥kach. Okwiat sk¬≥ada si√™ z 5 dzia¬≥ek kielicha, 5 bia¬≥ych p¬≥atk√≥w korony, 5 listk√≥w miodnikowych o ¬≥y¬Ņkowatym kszta¬≥cie, 2 s¬≥upk√≥w i ponad 20 pr√™cik√≥w. Owoc-pokryte ¬Ņeberkami, p¬≥askie mieszki. Nasiona maj¬Ī jajowaty kszta¬≥t i s¬Ī poprzecznie zmarszczone. Kwitnie od marca do maja

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina swoim wygl¬Īdem przypomina zawilca gajowego. Po wytworzeniu owoców nadziemny p√™d szybko obumiera, dlatego w lecie ro¬∂liny tej ju¬Ņ nie spotyka si√™ w lesie.
£odyga
Wzniesiona, nierozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™, do¬∂√¶ gruba, o wysoko¬∂ci do 30 cm, do¬≥em bezlistna. Pod ziemi¬Ī ro¬∂lina posiada k¬≥¬Īcze.
Li¶cie
Ciemnozielone, podwójnie trójsieczne. Odcinki drugiego rz√™du s¬Ī zaokr¬Īglone i d¬≥oniasto 2 lub 3 wr√™bne. Wyrastaj¬Ī skr√™tolegle na d¬≥ugich ogonkach i posiadaj¬Ī b¬≥oniaste przylistki.
Kwiaty
Drobne, wyrastaj¬Ī pojedynczo w k¬Ītach górnych li¬∂ci na d¬≥ugich szypu¬≥kach. Okwiat sk¬≥ada si√™ z 5 dzia¬≥ek kielicha, 5 bia¬≥ych p¬≥atków korony, 5 listków miodnikowych o ¬≥y¬Ņkowatym kszta¬≥cie, 2 s¬≥upków i ponad 20 pr√™cików. Dzia¬≥ki kielicha s¬Ī bia¬≥e podobnie, ostro zako√Īczone i wi√™ksze od p¬≥atków korony.
Owoc
Pokryte ¬Ņeberkami, p¬≥askie mieszki. Nasiona maj¬Ī jajowaty kszta¬≥t i s¬Ī poprzecznie zmarszczone.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wielko∂ś wciÍcia blaszki : Wr√™bna

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecie√Ī Maj

Gatunek trujĪcy

Geofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),