Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzb√≥wka kiprzyca(( £ac: Chamaenerion angustifoliu)
-
Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar
Autor : Goslawa
Nieopublikowany
Autor : Goslawa Nieopublikowany

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: mirtowce
Rodzina: wiesio³kowate
Rodzaj: wierzbówka
Gatunek: wierzbówka kiprzyca

Nazewnictwo

Gatunek nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wiesio¬≥kowatych, w Polsce wyst√™puje pospolicie. Ma ¬∂liczne r√≥¬Ņowo-fioletowe kwiaty o ¬∂rednicy 2-4 centymetry wyrastaj¬Īce w szczytowym gronie.

Morfologia:

£odyga
Z k¬≥¬Īcza wyrastaj¬Ī liczne ¬≥odygi o wysoko¬∂ci 50–150 cm (w sprzyjaj¬Īcych warunkach nawet 2 m). S¬Ī one prosto wzniesione, ob¬≥e, pojedyncze lub rozga¬≥√™zione, nagie i cz√™sto czerwono zabarwione.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e, li¬∂cie lancetowate do pod¬≥u¬Ņnie eliptycznych, mi√™kkie, siedz¬Īce lub krótkoogonkowe, z zaostrzonymi nasadami i ko√Īcami, o szeroko¬∂ci ponad 10 mm. Pod spodem s¬Ī ja¬∂niejsze i maj¬Ī wystaj¬Īce unerwienie boczne. Posiadaj¬Ī wyra¬ľny nerw brze¬Ņny, a nerwy boczne wychodz¬Ī od g¬≥ównego pod niemal prostym k¬Ītem. Górne li¬∂cie przechodz¬Ī w przysadki.
Kwiaty
Wyrastaj¬Ī w szczytowym gronie, maj¬Ī ¬∂rednic√™ 2–4 cm. P¬≥atki korony ró¬Ņowoczerwone z lekkim fioletowym odcieniem, szerokie, p¬≥ytko wyci√™te na szczycie lub uci√™te, z krótkim paznokciem i przewa¬Ņnie ró¬Ņnej wielko¬∂ci (kwiaty s¬≥abo grzbieciste). Dzia¬≥ki kielicha ow¬≥osione. Szyjka s¬≥upka z cztero¬≥atkowym znamieniem, zwykle odgi√™ta. Pr√™ciki pozornie w jednym okó¬≥ku.
Owoc
Bardzo krótko ow¬≥osiona, równow¬Īska torebka o klapach skr√™caj¬Īcych si√™ przy otwarciu. Nasiona bardzo liczne, g¬≥adkie, z bia¬≥ym puchem.
Czê¶æ podziemna
Ro¬∂lina posiada krótkie, czo¬≥gaj¬Īce si√™ k¬≥¬Īcze, które wytwarza liczne, mi√™siste roz¬≥ogi z wyd¬≥u¬Ņonymi mi√™dzyw√™¬ľlami. Okryte jest mi√™sistymi, bia¬≥ymi, skr√™tolegle ustawionymi ¬≥uskami.

W≥a∂ciwo∂ci

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpie√Ī
-
RODZINA Onagraceae (wiesio¬≥kowate) -ilo∂ś 7
Chamaenerion angustifoliu(Wierzbówka kiprzyca), Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa), Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata), Epilobium montanum(Wierzbownica górska), Circaea lutetiana(Czartawa pospolita), Oenothera biennis(Wiesio³ek dwuletni), Epilobium palustre(Wierzbownica b³otna),

Liczba komentarzy 0


ZdjÍciaRODZINA Onagraceae (wiesio¬≥kowate) -ilo∂ś 7
Chamaenerion angustifoliu(Wierzbówka kiprzyca),
Epilobium parviflorum(Wierzbownica drobnokwiatowa),
Epilobium hirsutum(Wierzbownica kosmata),
Epilobium montanum(Wierzbownica górska),
Circaea lutetiana(Czartawa pospolita),
Oenothera biennis(Wiesio³ek dwuletni),
Epilobium palustre(Wierzbownica b³otna),