Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szcze√¶ pospolita(( £ac: Dipsacus fullonum)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2012-07-26
Autor : Pacyfka99 2012-07-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad astrowych
Rz¬Īd: szczeciowce
Rodzina: szczeciowate
Rodzaj: szczeæ

Nazewnictwo

1.SIEDLISKO: Skraje las√≥w, zaro¬∂la, przydro¬Ņa, brzegi rzek. Cz√™sta. 2.Ro¬∂nie na przydro¬Ņach, brzegach rzek, w zaro¬∂lach.1.OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - lipiec.2.Kwitnie od lipca do sierpnia WYSOKO¬¶√Ü: 100 - 200 cm Domena: eukarionty Kr√≥lestwo: ro¬∂liny Klad: ro¬∂liny naczyniowe Klad: ro¬∂liny nasienne Klasa: okrytonasienne Klad: klad astrowych Rz¬Īd: szczeciowce Rodzina: szczeciowate Rodzaj: szcze√¶

Morfologia:

Ro¬∂liny dwuletnie i kr√≥tkowieczne byliny, blisko blisko spokrewnione z rodzajem driakiew (Scabiosa)[3]. P√™dy wzniesione, t√™gie, ulistnienie naprzeciwleg¬≥e. Kwiaty zebrane w beczu¬≥kowate koszyczki wyrastaj¬Īce na d¬≥ugich, wyprostowanych p√™dach kwiatostanowych. U podstawy ka¬Ņdego koszyczka wyrastaj¬Ī w ok√≥¬≥ku d¬≥ugie, przypominaj¬Īce kolce (ale elastyczne) podsadki. Kwiaty w koszyczkach s¬Ī bardzo drobne, bia¬≥e, r√≥¬Ņowe lub purpurowe i ka¬Ņdy z nich otoczony jest kr√≥tk¬Ī przysadk¬Ī.

Zastosowanie:

U¬Ņywana w leczeniu boreliozy. Ro¬∂lina ta wyst√™puje dziko w Polsce, czasem jest uprawiana. Pospolita na po¬≥udniu Polski. Nale¬Ņy do rodziny szczeciowatych – Dipsacaceae. Surowcem jest korze√Ī i li¬∂cie – Radix et Folium Dipsaci. Korzenie wykopuje sie wiosn¬Ī lub jesieni¬Ī, li¬∂cie przed i w czasie kwitnienia. Surowce obfituj¬Ī w kwas chlorogenowy, chinowy i kawowy, ponadto w istotne irydoidy: cefelarozyd (=scabiozyd), dipsakotyn√™ i dipsakan (glikozyd), trójterpeny (kwas ursolowy), saponiny i alkaloidy. Kwasy fenolowe wykazuj¬Ī dzia¬≥anie bakteriostatyczne, ochronne na mi¬Ī¬Ņsz w¬Ītroby (hepatoprotekcyjne), przeciwzapalne i immunostymuluj¬Īce. Irydoidy maj¬Ī dzia¬≥anie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwreumatyczne i antybiotyczne. Kwas ursolowy wykazuje aktywno¬∂√¶ przeciwbakteryjn¬Ī i przeciwzapaln¬Ī.

Intrakt ze szczeciowy – Intractum Dipsaci: 100 g korzenia lub li¬∂ci ¬∂wie¬Ņych i zmielonych zala√¶ 300 ml gor¬Īcego alkoholu 40% (wódka), odstawi√¶ na 2 tygodnie. Przecedzi√¶. Za¬Ņywa√¶ 3 razy dziennie po 10 ml. Zmiany skórne przemywa√¶ równocze¬∂nie.

Nalewka szczciowa – Tinctura Dipsaci: 100 g suchego korzenia lub li¬∂ci rozdrobnionych zala√¶ 300 g alkoholu 40%, macerowa√¶ 2 tygodnie Przefiltrowa√¶. Za¬Ņywa√¶ 3 razy dziennie po 10 ml. Stosowa√¶ do przemywania zmian skórnych.

Odwar szczeciowy – Decoctum Dipsaci: 1 ¬≥y¬Ņk√™ korzeni lub li¬∂ci rozdrobnionych zala√¶ 1 szklank¬Ī wody, gotowa√¶ 5 minut, przecedzi√¶. Pi√¶ 2 razy dziennie po 1 szklance. Przemywa√¶ odwarem równie¬Ņ ca¬≥e cia¬≥o (po k¬Īpieli przemy√¶ ca¬≥¬Ī skór√™ odwarem, pozostawi√¶ do wyschni√™cia). leczy wypryski i stany zapalne skóry.

Szczeæ korzystnie dzia³a przy chorobach reumatycznych.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : G³ówka

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Unerwienie blaszki li∂cia : Pierzasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Ro∂lina uprawiana

Archeofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo∂ś 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¬Ņ√≥¬≥tawa), Scabiosa columbaria(Driakiew go¬≥√™bia), Scabiosa canescens(Driakiew wonna), Dipsacus fullonum(Szcze√¶ pospolita), Knautia arvensis(¬¶wierzbnica polna), Symphoricarpos albus(¬¶nieguliczka bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo∂ś 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¬Ņ√≥¬≥tawa),
Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia),
Scabiosa canescens(Driakiew wonna),
Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita),
Knautia arvensis(¦wierzbnica polna),
Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),