Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
¬¶laz zaniedbany(( £ac: Malva neglecta)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

  • Dawniej spo¬Ņywana by¬≥a jako jarzyna.
  • Jest jednym z gatunków u¬Ņywanych przy konstrukcji tzw. zegara kwiatowego (okre¬∂lanie czasu na podstawie otwierania si√™ i zamykania kwiatów).
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: ¬∂lazowce
Rodzina: ¶lazowate
Rodzaj: ¶laz
Gatunek: ¶laz zaniedbany

Nazewnictwo


¬¶laz zaniedbany (Malva neglecta L.) – gatunek ro¬∂liny, nale¬Ņ¬Īcy do rodziny ¬∂lazowatych (Malvaceae). Jest szeroko rozprzestrzeniony w Europie, Azji i Afryce Pó¬≥nocnej. Gatunek pochodzenia irano-tura√Īskiego, obcy w naszej florze, ale zadomowiony (archeofit). Wyst√™puje pospolicie na ca¬≥ym ni¬Ņu i w ni¬Ņszych partiach gór. W pó¬ľniejszym czasie rozprzestrzeni¬≥ si√™ równie¬Ņ w Ameryce Pó¬≥nocnej (tam jest kenofitem).


Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina ca¬≥a naga, lub s¬≥abo ow¬≥osiona, osi¬Īga wysoko¬∂√¶ 8-40 cm.
£odyga
Rozes¬≥ana, cz√™¬∂ciowo podnosz¬Īca si√™, rozga¬≥√™ziona.
Li¶cie
W nasadzie sercowate, 5-7 klapowe, z p¬≥ytko karbowanymi brzegami, ow¬≥osione. Wyrastaj¬Ī na bardzo d¬≥ugich (do 25 cm) ogonkach.
Kwiaty
Drobne, kieliszkowate kwiaty wyrastaj¬Ī po kilka w k¬Ītach li¬∂ci na szypu¬≥kach o r√≥¬Ņnej d¬≥ugo¬∂ci. Dzia¬≥ki kielicha o d¬≥ugo¬∂ci 5-7 mm s¬Ī r√≥wnow¬Īskolancetowate, zaostrzone, z p¬≥askim brzegiem i zro¬∂ni√™te z kieliszkiem sk¬≥adaj¬Īcym si√™ z 3 r√≥wnow¬Īskolancetowatych dzia¬≥ek. Korona z 5 blador√≥¬Ņowymi p¬≥atkami, 2-3 razy d¬≥u¬Ņsza od kielicha. Pr√™ciki liczne i zro¬∂ni√™te u nasady w rurk√™, s¬≥upek wielokrotny o licznych szyjkach. Przedpr¬Ītne, zapylane przez owady kwiaty kwitn¬Ī od czerwca do wrze¬∂nia[3]. Cenna ro¬∂lina miododajna.
Owoc
Roz¬≥upnia zawieraj¬Īca kilkana¬∂cie g¬≥adkich roz¬≥upek o zaokr¬Īglonych brzegach, u¬≥o¬Ņonych w kr¬Ī¬Ņek.

Biologia i ekologia:

Ro¬∂lina jednoroczna, dwuletnia, lub bylina, hemikryptofit. Siedlisko: przydro¬Ņa, przychacia. Ro¬∂lina ruderalna, w ogrodach jest chwastem. Jest ro¬∂lin¬Ī wska¬ľnikow¬Ī piaszczystych gleb. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Ass.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
  • Surowiec zielarski : li¬∂cie (Folium malvae) zawieraj¬Ī sole mineralne, ¬∂luzy, garbniki, glikozydy antocyjanowe (m. in. malwina), cukry (galaktoza, glukoza, kwas glukuronowy, ramnoza, arabinoza).
  • Dzia¬≥anie : os¬≥aniaj¬Īce, zmi√™kczaj¬Īce, przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne, ¬Ņó¬≥ciop√™dne. Stosuje sie wewn√™trznie lub zewn√™trznie w postaci maceratów, naparów, odwarów przy zaparciach, biegunkach, chorobie wrzodowej ¬Ņo¬≥¬Īdka i dwunastnicy, zaburzeniach trawienia, przezi√™bieniach, stanach zapalnych uk¬≥adu rozrodczego, oczu, gard¬≥a,
  • Zbiór i suszenie : li¬∂cie zbiera si√™ przy bezdeszczowej pogodzie i suszy w cieniu

Ciekawostki:

  • Dawniej spo¬Ņywana by¬≥a jako jarzyna.
  • Jest jednym z gatunków u¬Ņywanych przy konstrukcji tzw. zegara kwiatowego (okre¬∂lanie czasu na podstawie otwierania si√™ i zamykania kwiatów).

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Sercowaty

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki zros¬≥e w rurk√™

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī

Gatunek leczniczy

Archeofit

Terofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¬¶laz dziki), Malva neglecta(¬¶laz zaniedbany), Malva alcea(¬¶laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze¬≥yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g¬≥√≥wkowy,Wawrzynek g¬≥√≥wkowaty), Lavatera thuringiaca (¬¶laz√≥wka turyngska), Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),