Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Zagorza³ek pó¼ny(( ac: Odontites serotina)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-08
Autor : Pacyfka99 2010-05-08

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz±d: jasnotowce
Rodzina: zarazowate
Rodzaj: zagorza³ek
Gatunek: zagorza³ek wiosenny

Nazewnictwo

Kwitnie od lipca do pa¼dziernika.

Morfologia:

£odyga
Ga³êzista, przewa¿nie od samej nasady wyrastaj± z niej boczne pêdy niemal pod prostym k±tem, potem ³ukowato podnosz±ce siê. Jest ca³a pokryta w³oskami zwróconymi w dó³. Wysoko¶æ 20-50 cm. Przysadki trochê krótsze od kwiatów.
Li¶cie
Drobne, lancetowate o brzegach drobno pi³kowanych. S± bezogonkowe, o zwê¿onych nasadach.
Kwiaty
Kwiatostan jednostronny, na szczycie nieco zwis³y. kielich o 5 ostrych z±bkach, w czasie kwitnienia ro¶liny dzwonkowaty. Korona o d³ugiej rurce, brudnoró¿owa, dwuwargowa, silnie ow³osiona, o wyd³u¿onej rurce. Górna warga p³aska, o brzegu nie odgiêtym, dolna trzyp³atkowa. Prêciki ow³osione. Kwitnie od lipca do pa¼dziernika.
Owoce
Pod³u¿na torebka.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Unerwienie blaszki licia : Równoleg³a lub ³ukowata

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Terofit

Ppasoyt

-
RODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a), Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k³osowy), (Trêdownik oskrzydlony), (Trêdownik omszony), Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty), Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),