Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Torfowiec bÂłotny(( Łac: Sphagnum palustre)
-
-
Avatar


Autor : Goslawa
2009-10-22
Autor : Goslawa 2009-10-22

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Gromada mchy
Klasa torfowce
RzÂąd torfowce
Rodzina torfowcowate
Rodzaj torfowiec
Gatunek torfowiec bÂłotny

Nazewnictwo

Gatunek mchu nale¿¹cy do rodziny torfowcowatych, w Polsce wystêpuje doœÌ pospolicie g³ównie na torfowiskach niskich i przejœciowych, olsach i borach bariennych. Objêty jest œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹.

Morfologia:

Mech o ÂłodyÂżce dorastajÂącej do 20 cm, w stanie wilgotnym zielononiebieski do ÂżóÂłtobrÂązowego, po przesuszeniu biaÂławy. Górne ga³¹zki skupione w gÂłówki Âśrednicy 15–20 mm. LiÂście ÂłodyÂżkowe jĂŞzyczkowate, prawie pÂłaskie, dÂługoÂści do 2 mm i szerokoÂści 0,5-1 mm. LiÂście ga³¹zkowe uÂłoÂżone dachówkowato, okrÂągÂławe, dÂługoÂści do 2 mm i szerokoÂści 0,5-1 mm, wklĂŞsÂłe, na szczycie zwĂŞÂżone i zwiniĂŞte. Puszki kuliste, ciemnobrÂązowe, dÂługoÂści ok. 2 mm, przykryte wieczkiem, osadzone na zielonej niebynóÂżce.

Właściwości

Kolor : BiaÂły

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Niebieski

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : BrÂązowy

Okres kwitnienia

Gatunek pod ochroną

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Sphagnales (torfowce)

- Kolor biały
- Roślina chroniona
- Kolor żółty
- Kolor niebieski
- Kolor zielony
- Kolor wielokolorowy
- Kolor brązowy


RZĄD Sphagnales (torfowce) -ilość 1
Sphagnum palustre(Torfowiec bÂłotny),