Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Serdecznik pospolity (Ang: Motherwort,( £ac: Leonurus cardiaca)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2011-09-01
Autor : Pacyfka99 2011-09-01

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: astrowe
Rz¬Īd: jasnotowce
Rodzina: jasnotowate
Rodzaj: serdecznik
Gatunek: serdecznik pospolity

Nazewnictwo

1.SIEDLISKO: Ro¶nie przy drogach, p³otach, na ¶mietniskach, w zaniedbanych parkach, rzadko na brzegach lasów.
2.Ro¬∂nie tylko na glebie kwa¬∂nej piaszczystej: na polach, przydro¬Ņach.
1.OKRES KWITNIENIA: Czerwiec - sierpie√Ī.
2.Kwitnie od czerwca do pa¬ľdziernika
WYSOKO¬¶√Ü: 30 - 150 cm Sporek polny - ¬≥ac. Spergula arvensis rodzina: Go¬ľdzikowate - ¬≥ac. Caryophyllaceae Domena eukarionty Kr√≥lestwo ro¬∂liny Podkr√≥lestwo naczyniowe Nadgromada nasienne Gromada okrytonasienne Klasa Rosopsida Rz¬Īd jasnotowce Rodzina jasnotowate Rodzaj serdecznik Gatunek serdecznik pospolity

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina osi¬Īgaj¬Īca wysoko¬∂√¶ 30 -150 cm. Z k¬≥¬Īcza wyrasta kilka ¬≥odyg. Ca¬≥a ro¬∂lina jest do¬∂√¶ silnie ow¬≥osiona i wydziela s¬≥aby, nieprzyjemny zapach.
£odyga
Rozga¬≥√™ziona, czterokanciasta, ca¬≥a odstaj¬Īco ow¬≥osiona, czasami nabieg¬≥a czerwonawo.
Li¶cie
Wyrastaj¬Ī na ¬≥odydze naprzeciwlegle na d¬≥ugich ogonkach. Dolne li¬∂cie s¬Ī 5-7-d¬≥oniastodzielne, u nasady sercowate, odcinki lancetowate, ¬†wcinanoz¬Ībkowene; g√≥rne li¬∂cie s¬Ī 3-sieczne lub 3-klapowane, u nasady klinowate. Wszystkie z wierzchu ciemnozielone, spodem ja¬∂niejsze.
Kwiaty
Pojedyncze, drobne kwiaty wyrastaj¬Ī w nibyok√≥¬≥kach w k¬Ītach li¬∂ci, zar√≥wno na g¬≥√≥wnym p√™dzie, jak i na rozga¬≥√™zieniach. S¬Ī wargowe; warga g√≥rna jest r√≥¬Ņowa i na brzegach silnie ow¬≥osiona, warga dolna purpurowo-bia¬≥a z ¬Ņ√≥¬≥tym odcieniem, c√™tkowana. Korona ma d¬≥ugo¬∂√¶ 10-12 mm. Kielich 5-dzia¬≥kowy, jego zielone dzia¬≥ki zako√Īczone s¬Ī ostrymi, k¬≥uj¬Īcymi z¬Ībkami o d¬≥ugo¬∂ci 3 mm. Pr√™ciki du¬Ņo d¬≥u¬Ņsze od korony.
Owoc
Roz¬≥upnia zawieraj¬Īca 4 roz¬≥upki z p¬≥askim szczytem.

Biologia i ekologia:

Kwiaty s¬Ī g¬≥√≥wnie odwiedzane przez trzmiele.

Zastosowanie:

Ro¶lina nektarodajna i lecznica.
Ziele serdecznika zawiera slkaloid stachydryn√™, pochodne flawonowe, olejek eteryczny, glikozyd leonuryn√™, saponiny trójterpenowe, u¬Ņywane jako ¬∂rodek: nasercowy, uspokajaj¬Īcy,  obni¬Ņaj¬Īcy ci¬∂nienie.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™powanie: przydro¬Ņa, drogi, ¬∂mietniska
Rozmieszczenie: Pospolity w ca ³ym kraju

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Nibyokó³ek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : D¬≥oniastoz¬≥o¬Ņony

Typy ulistnienia : Nakrzy¬Ņleg¬≥e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Unerwienie blaszki li∂cia : D¬≥oniasta

£odyga przekrůj : Czterokanciasta

Ogonek li∂cia : Na ogonku

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Czerwony

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Kenofit

Archeofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¬∂ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa), Stachys palustris(Czy¬∂ciec b¬≥otny), Stachys sylvatica(Czy¬∂ciec le¬∂ny), Stachys arvensis(Czy¬∂ciec polny), Stachys annua(Czy¬∂ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Mi√™ta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik mi√™kkow¬≥osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia¬≥a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G¬≥owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¬∂cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza¬≥wia lepka), Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¬∂cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimi√™tka w¬≥a¬∂ciwa), Nepeta pannonica(Kocimi√™tka naga), Nepeta mussinii(Kocimi√™tka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimi√™tka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa), Prunella grandiflora(G¬≥owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny), Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T¬≥ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T¬≥ustosz alpejski¬†), Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy), Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty), Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy), Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy), Salvia verticillata(Sza¬≥wia okr√™gowa), Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo∂ś 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota r√≥¬Ņowa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D¬Ībr√≥wka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza¬≥wia b¬≥yszcz¬Īca, sza¬≥wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w¬Īskolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka panno√Īska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D¬Ībr√≥wka roz¬≥ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza¬≥ek p√≥¬ľny),
Orobanche flava(Zaraza ¬Ņ√≥¬≥ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¬¶wietlik ¬≥¬Īkowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szel√™¬Ņnik w¬≥ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szel√™¬Ņnik wi√™kszy),
Rhinanthus minor(Szel√™¬Ņnik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza¬≥wia ¬≥¬Īkowa),