Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Lepnica bez¬≥odygowa (Ang: Moss campion,( £ac: Silene acaulis)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
Avatar
Autor : Pacyfka99
2010-05-19
Autor : Pacyfka99 2010-05-19

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Rz¬Īd: go¬ľdzikowce
Rodzina: go¬ľdzikowate
Rodzaj: lepnica
Gatunek: lepnica bez³odygowa

Nazewnictwo

Kwitnie od maja do wrze¶nia

Morfologia:

Pokrój
Typowa ro¬∂lina poduszkowa, bardzo niska, jej p√™dy i li¬∂cie tworz¬Ī pó¬≥kuliste poduszki o wysoko¬∂ci ok. 5 cm., przypominaj¬Īce nieco mech.
Li¶cie
Równow¬Īskie, drobne, skórzaste, 1-nerwowe o zaostrzonych ko√Īcach i orz√™sione na brzegach. Dolne li¬∂cie w poduszce obumieraj¬Ī.
Kwiaty
Kwiaty wyrastaj¬Ī na szczytach ¬≥odyg, ró¬Ņowe do purpuroworó¬Ņowych, o ¬∂rednicy 1–2 cm. Kielich zro¬∂ni√™ty, 5-z¬Ībkowy, z wyra¬ľnymi nerwami. Korona sk¬≥ada si√™ z 5 wolnych p¬≥atków o brzegach sercowato wci√™tych, z d¬≥ugim paznokciem. W miejscu, gdzie p¬≥atki zw√™¬Ņaj¬Ī si√™ w paznokie√¶ wyst√™puje przykoronek. W ¬∂rodku kwiatu pojedynczy s¬≥upek i 10 pr√™cików o bia¬≥ych pylnikach.
Owoc
Pod¬≥u¬Ņna torebka, p√™kaj¬Īca od góry pi√™cioma z¬Ībkami. Przez p√™kni√™cia wysypuj¬Ī si√™ drobne, czarniawe nasiona.
Korzenie
Pojedyncza poduszka lepnicy ma zawsze jeden tylko korze√Ī, si√™gaj¬Īcy do 130 cm w g¬≥¬Īb i umo¬Ņliwiaj¬Ī ro¬∂linie bytowanie na niedost√™pnych, kamienistych zboczach.

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa p≥atka : P¬≥ytko wci√™ty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Unerwienie blaszki li∂cia : R√≥wnoleg¬≥a lub ¬≥ukowata

PrÍciki : Pr√™ciki wolne

Kolor : Bia³y

Kolor : R√≥¬Ņowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī Wrzesie√Ī
-
RODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia¬≥y, Lepnica bia¬≥a), Stellaria media(Gwiazdnica pospolita), Agrostemma githago(K¬Īkol polny), Spergula arvensis(Sporek polny), Gypsophila muralis(Gips√≥wka polna, ¬£yszczec polny), Silene acaulis(Lepnica bez¬≥odygowa), Spergularia rubra(Muchotrzew polny), Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska), Cerastium arvense(Rogownica polna), Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita), Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¬∂cienica wodna), Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa), Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa), Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy), Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy), Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta), Silene vulgaris (Lepnica rozd√™ta), Silene nutans(Lepnica zwis¬≥a), Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony), Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana), Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy), Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek), Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany), Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy), Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny), Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony), Gypsophila repens(¬£yszczec rozes¬≥any), Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)), Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity), Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy), Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ), Rumex aquaticus(Szczaw wodny), Amaranthus retroflexus(Szar¬≥at szorstki), Amaranthus lividus(Szar¬≥at siny), Spergula morisonii(Sporek wiosenny), Viscaria vulgaris(Sm√≥¬≥ka pospolita),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Caryophyllaceae (go¬ľdzikowate) -ilo∂ś 36
Melandrium album(Bniec bia³y, Lepnica bia³a),
Stellaria media(Gwiazdnica pospolita),
Agrostemma githago(K¬Īkol polny),
Spergula arvensis(Sporek polny),
Gypsophila muralis(Gipsówka polna, £yszczec polny),
Silene acaulis(Lepnica bez³odygowa),
Spergularia rubra(Muchotrzew polny),
Saponaria officinalis(Mydlnica lekarska),
Cerastium arvense(Rogownica polna),
Cerastium holosteoides(Rogownica pospolita),
Malachium aquaticum, Myosoton aquaticum(Ko¶cienica wodna),
Stellaria nemorum(Gwiazdnica gajowa),
Stellaria holostea(Gwiazdnica wielkokwiatowa),
Moehringia trinervia(Mo¬Ņylinek tr√≥jnerwowy),
Arenaria serpyllifolia(Piaskowiec macierzankowy),
Stellaria graminea(Gwiazdnica trawiasta),
Silene vulgaris (Lepnica rozdêta),
Silene nutans(Lepnica zwis³a),
Melandrium rubrum Garcke(Bniec czerwony),
Lychnis flos-cuculi(Firletka poszarpana),
Petrorhagia saxifraga(Go¬ľdzicznik skalnicowy),
Dianthus carthusianorum(Go¬ľdzik kartuzek),
Dianthus deltoides(Go¬ľdzik kropkowany),
Dianthus gratianopolitanus(Go¬ľdzik l¬∂ni¬Īcy),
Dianthus gratianopolitanu(Go¬ľdzik siny),
Dianthus plumarius(Go¬ľdzik postrz√™piony),
Gypsophila repens(£yszczec rozes³any),
Melandrium noctiflorum(Bniec dwudzielny(lepnica nocna)),
Armeria maritima(Zawci¬Īg pospolity),
Silene baccifera (Wy¬Ņpin jagodowy),
Myricaria germanica (Wrze¬∂nia pobrze¬Ņna¬† ),
Rumex aquaticus(Szczaw wodny),
Amaranthus retroflexus(Szar³at szorstki),
Amaranthus lividus(Szar³at siny),
Spergula morisonii(Sporek wiosenny),
Viscaria vulgaris(Smó³ka pospolita),